Træfældningen i Odense – Førbillede

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Her ses de store og mægtige bøgetræer der værner om det antikke anlæg der er opført i de urokkelige kampesten – omkranset af de store og overvældende bøgetræer.

Det virker som et budskab fra fortiden at betragte det fornemme anlæg. Og giver en god fornemmelse at opleve kraften i naturen fra stenanlægget og de mægtige bøgetræer, der gennem snart et århundrede har varslet forårets komme i Odense.

Naturligvis lader man sig påvirke af træernes tynde. Men på grund af de alvorlige svampeangreb var der ikke andet at gøre end at fælde træerne.

Træfældning Ved Dalum Landbrugsskole i Odense – Efterbillede

Traefaeldning-Stubfraesning-Odense-Fyn-–-Dalum-Landbrugsskole

Dette efterbillede af arbejdet viser hvorledes flisen fra stubfræseren samt flisen af vores flisning af tæerne nu indgår i haveanlæget omkring mindestenen.  Godt at der alitd kommer noget naturforbedrende ud af vores arbejde med fræsningen af de mægtige træstubbe og rødder der opstod i kølvandet på træfældningen.

Flisen fra stubfræseren, Samt flisen fra vores flisning af grene og stammer kommer i øvrigt til at indgå i det vider arbejde med haveanlægget ved Dalum Landbrugsskole. På den måde forsætter træernes kraft som styrke for havens øvrige planter i årene der kommer.

Træfældningen var for os en betroet og vigtig opgave

Vi følte det som en stor betroelse og tillidserklæring at få overdraget opgaven med træfældning og nedtagning af de mægtige bøgetræer ved mindestenen for medstifter af Dalum Landbrugsskole Jørgens Petersen i Odense på Fyn.

Desuden skulle der udføres stubfræsning efter nedtagningen. Hvisket medførte at skolen kunne komme vider med haveanlægget på en god måde.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Tidens tand har indhentet de mægtige bøgetræer

Dalum Landbrugsskole er kendetegnet ved sine åbne grønne parkanlæg der giver lys og luft i bylandskabet. I parkerne findes der mange gamle bøge. Og med årene er flere af træerne blevet indhentet af tidens tand. Efter nærmere inspektion viser det sig derfor at vi er nødt til at fælde nogle udvalgte bøgetræer.

Sidestående til mindestenen står to store gamle bøge. Skolen kvidder sig naturligvis over tabet. Men vi er alle enige om at træerne skal fældes hurtigst muligt.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Bøgetræerne er hårdt angrebet af svamp

Nogle af bøgetræerne i parken er hårdt angreben af svamp Og er slemt medtaget. Vi meddeler skolen af træerne skal fældes hurtigst muligt. Der er faktisk ikke nogen tid at spilde. Hvis en ulykke skal kommes i forkøbet.

Foran træerne er der desuden cykelsti. Hvilket gør at vi som forberedelse må tage særlige forholdsregler i forhold til sikkerheden.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

De uhyggelige svampe har ædt bøgetræerne og søger nu efter ny næring

Efter det stærkt svingende vejr i de seneste år har mange haveejere opdaget svampevækst i forbindelse med de mægtige bøgetræer i haven.

På den måde er det allerede for sent. Når du ser svampen, er indmaden af træet ædt af svampen og ødelæggelsen kan ikke stoppes. Svampene har ædt rødderne og træets stub og sål. Og derfor er træet yderes ustabil.

I den situation er der nu ikke andet at gøre end at få træerne fældet hurtigst muligt.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Træets stamme er ved at gå i opløsning – Træfældningen er nu en hastesag

Som det fremgår af billedet, er træstammen og træets føder og nederste dele ved at gå helt i opløsning. I det tilfælde er der ikke andet at gøre end at få træet fældet hurtigst muligt.

Det første du nu gør at alarmere et professionelt træfældningsfirma. Der for sin del må kæmpe hårdt for at få træerne fældede før de falder af sig selv og gør skade.

Når et er kommet så langt som her er der ikke andet at gøre end få arbejdet udført hurtigst muligt.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Bøgetræet mister dagligt bærekraft

Svampene æder konstant af træet. Der daglig mister af sin brærkraft. Træet er nu blødt og porøst i modsætning til hårdt og spændstigt – som da træet var ungt.

Træer som dette kan vælte hver dag eller hver time. Og du har nu kun et valg: at få udført træfældningen hurtigst muligt.

Står træet som her ud til en vej med cykelsti skal der tages særlige sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med arbejdet.

Sikkerheden skal udføres efter regler for vejspærring og særlige trafikregler skal inddrages og omdirigering af trafik foretages. Der sikrer at alle lovkrav til fældningen udføres efter lovkrav til sikkerhed for cyklister og bilister.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Vi ser tydeligt at både stubben og rødderne er medtaget – det er i sidste øjeblik træet fældes

Et træ som dette er i forvejen svækket når du opdager det, er sygt med svampe. Du opdager det når svampene kommer ud af træets rødder eller stamme. Allerede der er det for sent.

Vi så på de foregående billeder hvorledes træet tog sig ud med de omfattende svampeangreb på ydersiden.

Og her ser vi ind i stubben og rødderne – træets føder. Det giver et indtryk af hvor slemt det forholder sig.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Stubfræseren er i gang med fjernelse af de mægtige stubbe og rødder

Stubfræsningen er en af de afsluttende opgaver efter træfældningen. Billedet viser stubfræseren midt i arbejdet. Store stubbe som disse tager nogen tid. Og stubfræseren må arbejde længe efter at både topkapper, kranfører og de øvrige maskiner er taget hjem for dagen.

Vir forsætter dog ufortrødent. Hele dette projekt er afsluttet samme dag som det er begyndt. Og kunden kan komme vider i sit daglige arbejde med den forandrede have.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Omfattende maskinpark hjælper med træfældningen

Flere professionelle maskiner hjælper os med denne træfældning. Lastbiler, store kraner på både lastbiler og på Flishugger. En professionel stubfræser samt lastbiler med kraner til bortskaffelse af overskudstræ.

Det har været en travl dag. Men vi er nået i mål med opgaven. Blandt andet ved hjælp af de mange professionelle maskiner der hjælper os.

Traefældning-Stubfraesning-Odense-Fyn – Dalum-Landbrugsskole-

Træfældningen er udført og de lokale gartnere og pedeller glæder sig til at gøre brug af den friske flis rundt i haveanlægget

En af fordelene ved træfældningen er den omfattende dynge flis der er opstået. Den kommer fremadrettet til at gøre gavn rundt i haveanlægget. Når flisen fordeles, vil den med tiden formulde og forvandles til ny kraft for haveanlæggets planter.