Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Støttemur – Sådan gør du – Den grundlæggende artikel om støttemur

af | dec 25, 2015 | Anlægsgartner

En støttemur ( Havemur ) har som reglen altid en viktig funktion i haven. Der er nemlig sjældent nogen der bygger en støttemur uden at have tænkt det godt igennem.

Denne artikel sætter dig i stand til at foretage de grundlæggende valg vedrørende støttemur og foretage en kvalificeret samtale med din håndværker vedrørende projektet. Du får også inspiration til at samle viden på egen hånd vedrørende den støttemur du ønsker.

Sådan virker din støttemur

  • Støttemuren virker ved med sin egenvægt at holde på den bagvedlæggende jord og masse.
  • Støttemurens styrke påvirkes af konstruktion, matrialer og hældning.
  • Ofte kan en støttemur give meget favorable fordel som eksempelvis en betydelig forbedret pladsudnyttelse.
  • Kort sagt: En velanlagt støttemur skaber komfort og en betydelig merværdi for dig og din ejendom.

Havemurens visuelle og stoflige udtryk

Med det rigtige materialevalg og rette konstruktion er der masser af muligheder for at få en smuk og skøn mur der virker værdiskabende og forskønnede på husstanden og lokalområdet.

Det er den klare holdning hos dansk Haveservice & Anlægsgartner at en havemur skal tage sig ordentlig ud for omgivelserne. Det vi lægger firmanavn til skal ikke bare være berigende ind ad til i haven men også udadtil.

En støttemur kan imidlertid også sagtens være bygget af rent æstetiske og visuelle hensyn eller for terrænhensyn der ikke er strengt nødvendige af faglige eller sikkerhedsmæssige årsager.

I det følgende gennemgår jeg nogle af støttemurens grundelementer. Som det kan være fornuftigt for dig at have in mente ved overvejelser vedrørende en mur.

Åben mur

Det er muligt at plante i den åbne mur. Og du kan derved få dig en lodret have.

Den åbne mur opstår ved en bevidst anlæggelse af huller i facaden på din mur.

Lukket mur

Den lukkede mur har langt den største styrke i forhold til en åben mur.

Lim

Muren kan opbygges af sten der skal limes. Din håndværker ved hvilken lim og hvordan arbejdet skal udføres. Producenterne af de forskellige sten til limning har forskellige anbefalinger til fremgangsmåden med hver deres tilhørende styrker og svagheder.

Støbt mur med fundablokke

Støbt støttemur med fundablokke er et meget praktisk – og ubehandlet: en liden skøn løsning. Den er utrolig solid. Kan nemt pudses op og å anden vis efterbehandles til at blive en virkelig flot og repræsentativ løsning.

Støbt mur med forskalling

Støbt støttemur i forskalling er mindst lige så solid som støttemur i fundablokke. For håndværkeren er valget mellem de to muligheder noget der afgøres af de praktiske forhold.

Støbt mur i forskalling med struktur

Meningen er at ramme en færdig løsning der i praksis står flot uden yderliger efterbehandling. Det kan f.eks. opnås ved at opbygge forskallingen i rå brædder af træ hvis struktur vil stå tilbage som et imprint i betonen. Det kan blive meget flot.

Støttemursten

Støttemursten fås med et utal af forskellige imprint, strukturer, faconer og størrelser. Fabrikatet må siges at have stor betydning for stenens kvalitet og tolerancer. Hvilket i nogen grad kan opvejes af en dygtig håndværker. Alligevel må det grundlæggende anbefales at gå efter et kvalitets fabrikat.

Moden og smagen for støttemurstenens design kan variere ud over årene.

Støttemursten kan enten bagstøbes eller bankes op i sand. De forskellige håndværkere har hver deres metoder og rigtig anvendt kan metoderne være lige gode.

Der findes også støttemursten med bid. Der hviler i sig selv fordi stenene holder fast i hinanden.

Støttemursten kan have forskellig form. Der bidrager til forskelligartet styrke eller andre forskellige muligheder. Som f.eks. koniske sten sådan at det er nemt at lave en runding i muren.

Støttemursten er nemme at have med at gøre fordi de hurtigt leveres i kurante størrelser. Og din kvalifiserede håndværker kan som reglen på stedet fortælle dig om din valgte stens kvalifikationer i forhold til det projekt du har på hånden.

Der findes også helt særlige støttemursten. F.eks. så støttemuren bygges som en palisade eller en af mur betonelefanter .

Knækfliser

Kendt fra utallige haver fra 70érne og 80érne. Kan stadig give en flot virkning. Men lever nok ikke helt op til nutidens krav om æstetik og holdbarhed i en støttemur.

Støttemur med planekasse

Hvis man skal sætte billede på hvorledes en støttemur med plantekasse ser ud så kan man sige: det er som støttemure delt op i store trappetrin. Det kan i visse tilfælde have mange fordele. Både funktionelle og æstetiske.

En flot virkning i støttemuren opnås her med at yderste støttemur ikke bygges op i fuld højde. for toppen af yderste støttemur er så et plant terræn på måske en meters bredde. Her er der plads til skærver eller et bed, eller anden indretning – alt efter smag og behag. Derefter følger en indre støttemur.

Formålet med en sådan konstruktion kan være at modvirke det trykkende pres på lokalsamfundet fra en overmægtig støttemur helt ud til vejen.

Støttemurens beklædning

En mur kan på forskellig vis pyntes op og pudses efter. Det kan ofte give en meget fin og flot virkning. En åben støttemur kan også beplantes i selve muren.

Dræn af støttemur

Det er vigtigt at få drænet muren på forskellig vis. Ellers bortskylles fundamentet med katastrofale følger eller støttemuren svækkes på forskellig vis.

Der kan være nødvendigt med dræn i flere højder bag muren. I det tilstrømning af betydelige mængder af vand – og dermed vedvarende fugtighed i materialet bag støttemuren giver et betydeligt øget tryk på muren.

Fundering af støttemur

Der er høje krav til fundering af støttemur. Og der er ingen genveje. En støttemur må aldrig hvile på jord. Da jord formuller og udhuler støttemurens hvile på fast underlag. Støttemuren behøves dog ikke støbes i fuld dybde. Der skal blot graves ud til der rammes sand eller ler som ikke giver efter. Herefter fyldes så op med sand eller anden godkendt materiale.

Det er meget vigtigt at denne proces overholdes. Der kan være statslige lovgivningsmæssige krav til funderingen. Eller der kan være forsikringskrav.

Bagstøbning af støttemur

Mange håndværkere er tilhængere af bagstøbning af støttemuren. Fordelen menes også at være at der straks på bagsiden af støbningen kan lægges muld til fordel for planter mv.

Nogle vil dog mene at der altid bør være en sandlomme bag støbning.

Løsningen vil være op til den enkelte håndværkeres dygtighed.

Mange af de forskellige muligheder for at styrke sin støttemur står ikke i modsætning til hinanden og vil sagtens kunne bruges komplementært.

Opbankning af mur med sand

Der har sine fordel at banke op bag støttemuren med sand. I givet fald er processen meget vigtigt. Sand har den fordel at det altid er tørt og derfor ikke bevæger sig i forbindelse med frysninger i vandet. Bagstøbning og opbakning af sang er i og for sig ikke modsætninger og begge metoder kan anvendes i samme mur. Rigtigt bygget bør en normal lav mur kun have brug for den ene af delene.

Dimensionering af mur

Din håndværker ved under alle normale omstændigheder hvorledes din støttemur skal bygges. Det er dog altid vigtigt at du ikke tage nogen chancer. Brydes anbefalingerne fra fabrikanterne bør du altid søge eksterne rådgivning for dimensionering.

Forankring af havemuren

Kan en mur ikke forventes at holde grundet særlige forhold kan den forankres ind i jorden. Det sker normalt med store jordspyd. Er du uheldig at en støttemur begynder at give sig efter endt færdiggørelse vil den muligvis stadig kunne redes ved yderliger forankring.

Vedligeholdelse af muren

En støttemur vedligeholdes efter almindelige kutyme for murværk. Giver muren sig på nogen måde eller opføre den tilgrænsende jord sig mystisk. Bør du straks konsultere en troværdig håndværker.

Støjmur

Der kan være andre årsager til bygning af en mur end praktiske eller æstetiske hensyn. En støttemur kan også tage af for lyd og larm. Så man vælge at bygge en støttemur for f.eks. at tage af for vejstøj.

En støjmur er ofte en dobbeltmur. Der dermed også på mange måder kan erstatte hegn og hække.

Grundlæggende: Jo tættere en støjmur er på støjkilden jo bedre virker den.

Valg af håndværker

Ved bygning af støttemur har du i høj grad brug for en troværdig håndværker. Det er stærke kræfter du slipper løs med en støttemur. Og derfor et stor ansvar at anlægge en mur.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner afviser altid enhver deltagelse i skabelse af støttemur der ikke etableres fagligt korrekt og tilstrækkeligt sikkert.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner bygger gerne din støttemur

Dansk Haveservice & Anlægsgartner giver dig gerne et uforpligtende tilbud på bygningen af din støttemur.

Vi arbejder mest i trekantsområdet, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Horsen. vi giver tilbud i hele Danmark.

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud