Førbillede: Områder på denne idylliske landejendom er gennem mange år forgroet i stadig tiltagende vækst af træer og fortættet krat – På grund af et planlagt solcelleanlæg vælger egern at sætte ind nu

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Den idylliske landejendom er igennem mange år forvitret i skov og krat efter tidligere at have været et stolt gartneri.

Nu står store arealer på ejendommen ubrugte hen, og kan ikke bruges til så meget på grund at tet krat og buskads.

Imidlertid har planerne om solceller kickstartet ideen om udvikling af områderne. Træ og krat skal ryddes for at give plads til lys og sol.

Efterbillede: Skovningen har gjort sin virkning på landejendommen. Grunden er blevet lys og luftig. Samtidig modtager solcellerne nu al den sollys de ønsker. Sollyset begrænses ikke længere af skyggerne fra de store træer der nu er forvandlet til hæk

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Vi kan se at det udførte arbejde har gjort sin virkning. Solcellerne for nu frit lysindfald og områderne er åbne og lækre af arbejdet med skovning og fræsning.

Vi kan på billedet se at jorden er let og lækker og klar til græs. Området kan tjene mange formål for den heldige eger af ejendommen.

Der er den mægtige skovmaskine der har udført arbejdet

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Skovmaskinen arbejder koncentreret og intensiv mens den bevæger sig rundt i området. Efterhånden som den kommer frem stabler den det afskårne bag i en vogn. Hvor det opbevares og derfra kan placeres på rette sted.

Maskinføreren på skovmaskinen er meget koncentreret i sit arbejde og har fuld fokus på endemålet: at området skal tage sig godt ud efter kundens ønsker.

Skovmaskinen indsamler al træet og gemmer det

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Maskinen arbejder sig professionelt gennem landskabet mens den forsat stabler alt bag på sin vogn. Vognes indhold efterlades i en stor samlet stak. Som er velegnet til de maskiner der efterfølgende kommer for at danne flis.

Skovningen nærmer sig afslutningen og får færdiggjort arbejdet. Landskabet i de grønne områder tager sig nu helt forandret ud.

Stammerne står snorlige – Der er kun få grene tilbage: dem vælger kunden senere selv at fjerne

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Efter skovmaskinen har færdiggjort sit arbejde står alt snorlige. Det er som en hæk der i mange år har været klippet i en bestemt højde. Det er bestemt fuldt ud professionelt arbejde der er udført. Kunden er meget glad for det udførte arbejde.

Det er klart at den store skovmaskine ikke kan sno sig rundt om stammerne. Og tage alle grenene af på bagsiden. De grene vælger kunden selv at fjerne.

Der er ikke en finger at udsætte på det udførte arbejde

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Her ser vi det færdige resultat af fældnings- og beskæringsarbejdet. Noget af en forskel fra tidligere hvor alt lå hen i et dunkelt mørke af det tætte krat og forvoksede træer. Dette arbejde tager sig både godt ud og opfylder kundens ønske om at sollyset skal nå frem til solcellerne der nu er installeret på taget af bygningerne.

Store træstubbe er efterladt overalt i området

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

På billedet ses en af de store træstubbe i området. Men der er også masse af små træstubbe.

De mange træstubbe er et af biprodukterne af skovningen i området. Snesevis af store og små træstubbe kikker nu op af jorden og vil være en hindring for enhver brug af området.

Snesevis af træstubbe dominerer nu landskabet – Vi har løsningen

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Hundredvis af små og store træstubbe plager nu området. I forgrunden ses stubbene efter et tidligere læhegn. Og i baggrunden ses et område med hundredvis af stubbe efter det tidligere krat.

Der er kun en ting at gøre: at få de store skovmaskiner ind i området og fræse og knuse alle træstubbe, grene og rester fra krat.

Træstakken til flis – efterladt af skovmaskinen – er næsten lige så høj som husene i baggrunden

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Vi ser her den store bunke træ og grene som skovmaskinen har lagt til side til fræsning. Bunken er langt hen ad vejen lige så høj som bygningerne i baggrunden. Alt dette materiale skal naturligvis flises før fræse maskinen kan komme til.

Området er desuden præget af mage års efterladenskaber som paller med fliser mv. Sådanne ting vil en fræser køre uden om. Derfor er det er det vigtigt at jorden forud bliver renset for sådanne ting.

I dette tilfælde vælger kunden selv at klargøre jorden til fræsning ved at fjerne fliser, vandslanger og sten.

Flisen er fjernet – Nu træder fræseren til

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Her er maskinen i gang med grenknusning, rodfræsning og stubfræsning af den tidligere skovbund. Det er jo egentlig en have, og en forladt mark fra en planteskole. Men de mange års fri vækst har givet området karakter af en skovbund. Alt knuses og fræses, grene og kvas efterladt efter fældningen, stubbe og rødder samt alt andet i overfalden.

Den sidste fræsning – Nu er jorden stort set klar til græs

Skovservice-Topkapning-Traefaeldning- Flishugning- Stubfraesning - Grenknusning-Fraesning-

Så er vi i gang med jobbets sidste fase. Fræsningen og nedlæggelsen af materialerne i jorden. Alt er nu banket ned jorden. Således at overfalden fremgår fin og glat. Egentlig kunne der nu bare sås græs som de er nu. Men kunden vil muligvis foretrække en vider forarbejdning med mindre maskiner som forberedelse til græsset.