Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Skærver sikrer trafiksikkerhed – hjørnegrund fik nyt look

af | feb 3, 2015 | Belægning, Nybyggeri

Skærver sikrer trafiksikkerhed - hjørnegrund fik nyt look Anlaegsgartner-Nyanlaegning-Haek-Graesplaene-Skaerver-Vejle-Soendermarken-Efteraer-2014-001

Den velbeliggende hjørnegrund på Søndermak i Vejle er nu godt sikret med frit udsyn og god trafiksikkerhed til trafikanterne på vejen.

Gode udsigts forhold med trafiksikkerhed sikres af skærver på hjørnet af grunden

Udsigtsforholdene er sikret for trafikken ved at trække hækken nogle meter tilbage. Haven er stadig stor og udsigten er sikret for trafikanterne. Værket er afsluttet med fine skærver matchende eksisterende skærver på ejendommen. Herved fremstår det nydelige resultat som en helhed der har styrket ejendommen.

Udskiftning af hæk ente med øget trafiksikkerhed i lokalområdet

Vi blev tilkaldet til denne kunde der ønskede sin noget forvirrede hæk udskiftet til en dejlig ny hæk. Vi kunne sige med et samme at det blev en noget større omgang med udgravning af rende til ny god jord til de nye fine hækplanter. Og der viste sig hurtigt et ønske fa kunden om at benytte dette til at bidrage til styrkelse af den lokale sikkerhed i området ved at give bilister og andre trafikanter frit udsyn.

Hvordan sikre vi best udsynet i forbindelse med trafiksikkerhed ?

I dialog med kunden blev vores beslutning at det bedste bidrag til trafiksikkerheden var at trække hækken tilbage i haven. Og oprette et skærve-belagt hjørne ud til vejen. Det er nemt at holde og vil rigtigt anlagt aldrig gro til.

Vi startede med et sammensat projekt som trafiksikkerheden så blev en del af

På denne hjørnegrund i Søndermark i Vejle led end hidtidige ligusterhæk under jord med traktose og stort sandindhold. Sandsynligvis bivirkninger fra det oprindelige ny anlæg og anlæggelse af vej. Jorden blev derfor skiftet på den oprindelige hæk´s placering i en rende på 50 cm dybde og 40 cm brede. Randen genfyldes med grovharpet muld af god kvalitet. Det er plantet en god kvalitet liga liguster 100-120 cm. Da Dansk Haveservice & Anlægsgartner alligevel var i haven kunne vi til en rimelig merpris tilvejebringe og jævne finharbet muld i vulker på græsplænen. Desuden blev en række større træer og planter fjernet fra græsplænen.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud