Priser

Husk: Skattefradraget gælder også havearbejde

  • Vi giver dig gerne en fast pris på din opgave.
  • Der indgås efter aftale faste priser og særlige tilbud.
  • Mange af vores opgaver aftales til en timepris – Ring og hør om vores timepriser – Ved 8 timer eller mere i en arbejdsgang er der rabat på timeprisen.
  • Hækkeklipning foretages oftest på aftalt pris – Kontakt os for et godt tilbud på klipning af din hæk.
  • Græsklipning aftales som pris pr. gang eller som en pris for en sæson. Hør os om vores priser på græsklipning.
  • Prisen på bortskaffelse beregnes normalt ved siden af den aftalte opgave. Forhør dig gerne om vores priser på bortskaffelse.

For priser og tilbud kontakt os gerne på tlf. 8181 1414 eller på e-mail:  Mail@DanskHaveservice.dk

  • Sådan fakturerer vi: Du giver os din e-mailadresse og ved arbejdets afslutning eller efter konkret aftale modtager du en faktura lydende på det aftalte beløb. Normalt kører vi med en betalingsfrist på 8 dage. Har du ikke en e-mailadresse sender vi en faktura med posten. Og betaler du kontant kvittere vi med en faktura der anfører at der er afregnet kontant. Vi er åbne for andre forslag til afregning. Ligesom vi er åbne for periodevis afregning f.eks. i forbindelse med græsslåning eller anden længerevarende service. Ved store opgaver kan der blive tale om etapevis betaling.

Vi giver dig gerne et tilbud – Sådan gør vi

Vi tilstræber gennemsigtighed i vores tilbud. Vi ser gerne at vores tilbud har en detaljeringsgrad mht. stykpriser og kvadratmeterpriser således at du selv kan regne videre og gennemskue hvorledes ændringer vil give forandring i prisen.

Ved mindre opgaver kan vi ofte give et umiddelbar overslag. Eller i hvert fald give dig en ide om hvilket prisleje opgaven befinder sig i. Og efter ønske kan du naturligvis modtage et skriftligt tilbud.

Ved sammensatte projekter tager vi gerne flere møder med kunden indtil alle detaljer vedrørende udførelse og priser er på plads i forhold til dine ønsker. Da du altid taler direkte med den mest kompetente håndværker i forhold til dit projekt vil du ofte på stående fod kunne få konkret svar på dine spørgsmål. Det sikre desuden den maximale fleksibilitet i det omfang du under pludselig indskydelse ønsker at ændre projektet. Vi gør naturligvis altid opmærksom på hvorledes sådanne ændringer vil påvirke prisen. Her vil vi også tilstræbe at være rimelige med vores priser.

Bortskaffelse kan i sig selv blive en stor del af prisen – især grundet skatter og afgifter. Hvis du selv bortskaffer kan det muligvis påvirke prisen en del. Prisen på bortskaffelse kan i nogle tilfælde overstige prisen på selve projektet. Men er naturligvis under alle normale omstændigheder indregnet i den pris du modtager i tilbudet.

Den forholdsvise pris ved helt små projekter kan blive endog meget høj i forhold til m2 og stykpriser ved store projekter.

Har du flere ting du vil have udført kan det næsten altid betale sig for dig at få et samlet tilbud.

Share This