Priser

Bestil Haveservice & Anlægsgartner

Her finder du derfor forskellige oplysninger om hvorledes priser kan fastsættes aftales og hvorledes betalinger find­­­er sted.

Vi tager altid gerne en indledende samtale med dig hvor opgaven også sættes i perspektiv i forhold til pris og budget. Kom i den forbindelse endelig med spørgsmål til os. Ved mindre og let gennemskuelige opgaver kan du ofte med det samme få en pris på stående fod som du også kan få en skriftlig bekræftelse på. I andre tilfælde er der her på siden inspiration til hvordan priser og tilbud kan sammensættes og hvordan du derved kan blive en aktiv medspiller i aftalerne om pris og tilbud.

Priser på rådgivning

Få en havesnak for kun 600 kr. inkl. moms.

Som alle andre med hus & have går du nok og tumler med rigtig mange gode ideer til planter og indretning af haven; men mangler måske det helt rigtige perspektiv eller den helt rigtige ide til din have. Her er vores havesnak med en fagperson løsningen. Vi kommer ud og giver dig ligefrem og umiddelbar informationer om din have på stedet.

N

Husk! Skattefradraget gælder også for havearbejde.

Pris på stående fod

Ved små og mindre opgaver kan vi oftest give en pris på stedet. Den får du så at vide med det samme. Og vi fremsender samtidigt et skriftligt tilbud som du skal bekræfte skriftligt.

Skriftligt tilbud fra håndværker og skriftlig accept fra kunde

I forbindelse med udførelse af opgaver modtager du et skriftligt tilbud. Det er herefter nødvendig at du acceptere tilbuddet skriftligt på mail.

Tilbud – Max pris – Overslag – Timeløn – Hvilken bør du vælge?

Den bedste pris og største økonomiske tykhed opnås ved at der aftales den betalingsform der passer bedst til opgaven.

Tilbud

Fordelen ved et tilbud med gennemsigtige priser er at alle parter kender de økonomiske rammer for opgaven. Derfor er et tilbud med fast pris også bedst egernet til opgaver der nemme at planlægge og udføre uden uforudsete overraskelser. Desuden rummer et tilbud gode muligheder i forbindelse med at en opgave skal udføres samtidig med at et budget skal overholdes.

Overslag

Hvis det er meget vanskeligt på forhånd at klarlægge prisen på en opgave så kan du muligvis få et overslag på opgaven. Et prisen på en opgave udført på baggrund af et overslagstilbud må den endelige pris på opgaven godt variere fra den oprindelige pris på opgaven givet i overslaget. Viser det sig at prisen på opgavens udførelse i betydelig grad variere fra den oprindelige pris vil du straks blive informeret om dette.

Max pris

Selv om prisen ikke er fast jf. f.eks. et tilbud med fast pris kan du som kunde alligevel opnå økonomisk tryghed i forhold til hvilken maximal økonomisk udgift du står overfor. Det sker ved at vi aftaler et beløb som opgaven maximalt må komme til at koste. Aftale om en max pris kan betale sig når der ønskes økonomisk tryghed samtidig med at opgaven muligvis vil kunne udføres billiger end det er til at forudse.

Timeløn

Udføres opgaven på timebetaling for udført arbejde tager vi normalt en sats hvis opgaven tager under 8 timer og en lidt lavere sats hvis opgaven tager mere ned 8 timer ( Der er på den måde lidt indbygget rabat ). Timeløn kan betale sig hvor der er vanskeligt forud at give en fast pris. Eller hvor en større opgave eller en stor kunde på en fleksibel måde afvikles over tid.

Indledende samtale om opgaven

Den størst klarhed om prisen kommer ved klarhed om opgaven. Fortæl derfor åbent og ærligt om din opgave, dit budget og dine ønsker. Vi tager naturligvis også gerne en afklarende snak med dig om dine muligheder i forhold til dit budget.

Bortskaffelse

I forbindelse med mange typer opgaver skal vi have vendt mulighederne for bortskaffelse og priserne herfor. De mange skatter, afgifter og regler gør det efterhånden til en festlig oplevelse at forestå bortskaffelsen og fastsætte priser på bortskaffelse. Det gør det vanskeligt for selv professionelle virksomheder der kun beskæftiger sig med bortskaffelse at give en fast pris. Især ved mindre opgaver hos private kan du påvirke prisen ved selv at bortskaffe.

Du hjælper med til opgaven

Mange vælger at hjælpe med på opgaven. Især i forhold til oprydning og bortskaffelse. Normal vil det også påvirke prisen en hel del hvis du selv hjælper med. Vi kan altid snakke om mulighederne.

Betalingsfrist

  • 8 dage: anvendes ved alle normale mindre opgaver.
  • Forudbetaling: forudbetaling finder sted ved større opgaver. Ofte med f.eks. 30 %.
  • Forudbetaling af materialer: Mange gange kan det være aktuelt at materialerne betales forud. Især hvis det er kostbare og særlige materialer til specialprojekter og custommade projekter. Og naturligvis i alle tilfælde hvor materialerne udgør en betydelig del af det samlede projekt.
  • Løbende betaling: mange gange kan det være ønskeligt at betalingen sker løbende i forhold til projektets afvikling. Det indføjes i tilbuddet eller aftales i forhold til løbende afvikling af arbejdet.
  • Omgående betaling: der kan aftales løbende betaling med faktura til omgående betaling. Det kan være en stærk løsning hver kunden ønsker en fleksibel og påvirkelig afvikling af opgaven.
  • Forudbetaling af materialer: I forbindelse med enhver type opgaver kan det være aktuelt at materialer betales forud. I forbindelse med betydelige omkostninger til materialer eller særlige og specielle materialer vil det sort set altid blive tilfældet.
  • Egenbetaling af materialer: er et alternativ til forudbetaling af materialer. Du har her mulighed for at træffe aftale om materialer med leverandøren.

Priser ved nybyggerrig

I forbindelse med nybyggeri er det oftest muligt at give en fast pris. Da opgaverne er forholdsvis korrente. Der er også ofte behov for tilbuddet i forbindelse med budget aftalt med banken. Jeg vil anbefale dig at afsætte et beløb som 250000 Kr. til have i forbindelse med nyanlægning af haven i privat nybyggeri. Det er ikke sjovt at stå med et nyt hus uden have. Og 100000 Kr. er ikke altid helt nok i den sammenhæng.

Klarhed over budgetter

Det er vigtigt at have overblik over opgavens omkostninger og prise i forhold til budget og budgetlægning. I den forbindelse kommer det skriftlige tilbud ind i billedet der også skal være tilstrækkeligt detaljeret med henblik på at forlægges til banken. Når du første gang kontakter os vil vi også tage en foreløbig snak med dig om prisniveau og omkostninger mv. der kan hjælpe dig i det fremadrettede arbejdede med budgetter og udformning af opgaven.

Betaling for tilbud

Nogle gange vælger vi at taget et beløb for selve afgivelsen af et tilbud. Men det bliver du i givet fald altid oplyst om skriftlig i forvejen. Under alle normale omstændigheder tager vi ikke noget for at tage ud for indledende at se på opgaven.

Tilbud og budget til forlæggelse i banken

Hensyn til forlæggelse af tilbud i banken med henblik på lån og budget stiller visse krav om kvalitet og gennemskuelighed i den skriftlige udformning af et tilbud. Der er vi dig gerne behjælpelige.

Betaling og fakturering

Betaling og fakturering forgår som udgangspunkt med faktura med 8 dages varsel til almindelig bankoverførsel jf. kontonummer. Eller i henhold til skriftlig tilbud om betalingsform. Andre former for betaling samt forudbetaling kan nemt komme på tale og aftales skriftlig med dig i forhold til opgavens udførelse.

Skal vi tage en uforpligtende snak om DINE haveønsker?

Ring: 81 81 14 14Skriv en besked