Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Plantning af hæk – Sådan Gør du – Den grundlæggende artikel om plantning af hæk

af | dec 10, 2015 | Anlægsgartner

Plantning af hæk er på en gang både nemt og – ikke nemt. Det er det denne grundlæggende artikel fortæller om.

Konklusionen er at din bedste garanti for at opnå en fin og grøn hæk ved plantning af hæk er at få hækken plantet af en dygtig og troværdig professionel håndværker der ved hvad han har med at gøre. Men du kan også selv plante hækken. Vi fortæller dig hvordan.

Denne artikel giver dig informationer nok til at vælge om du ønsker at få hækken plantet af en professionel gartner eller om du selv vil plante hækken – og i givet fald hvordan du gør.

Plantning af hæk giver mange overvejelser

Her er nogle af dem:

 • Valg af hæk –  bøg, liguster, naur eller eller en helt anden type hæk.
 • Valg af leverandør til hækplanter.
 • Hvordan er jorden i forhold til den ønskede hæk.
 • Skal jorden løsnes.
 • Skal jorden udskiftes ?
 • Skal jorden behandles mod traktose.
 • Hvordan skal jordens overflade være ?
 • Hvordan er de lokale forhold vedrørende vand og tørke ?
 • Skal det være en klippet hæk ?
 • Skal det være en uklippet hæk ?
 • Stedsegrøn eller løvfældende ?
 • Trådhegn i hækken (Egentlig ingen ulemper før hvis du en dag vil fjerne hækken – hvor hækken og hegnet så er filtret totalt sammen ) ?

Din kreativitet spiller også ind i valget af hæk

Husk f.eks. at du ikke behøver vælge den samme type hæk rundt om hele ejendommen selvom det ofte er det du ser. Og det at du skal passe en hæk på begge sider er også en mulighed for at vælge en anderledes hæk der f.eks. skal beskæres i stedet for klippes.

Valg af håndværker til plantning af hæk

I forhold til hækkeklipning taler vi om et område hvor den professionelle håndværker har sine kvaliteter i forhold til arbejdet. Det skyldes at der i forhold til plantning af hæk er mange hensyn der skal tages og mange valg der skal træffes. Nogle af dem er:

Al den viden der skal til for at plante en god hæk kun findes sammensat til et berigende hele hos den troværdige håndværker med en mangeårige erfaring. Og at det betyder mere end man lige kunne tro.

Hvilken professionel håndværker skal du så spørge til råds ? Ikke hvem som helst – er svaret. Han skal vide noget om planter og jord fordi han har arbejdet med det og plantet mange hække med stor omhu. Jeg vil sige en seriøs anlægsgartner eller mangeårige havemand med skovbaggrund kunne være et bud.

Det er ikke nok at du finder en gartner der ved meget om planter eller en person der ved meget om jord. Plantning af hæk er en sammensat proces. Hvor man endda skal vide noget om hvorledes de tidliger håndværkere på adressen har arbejdet.

Plantning af hæk kan være både kompliceret og ligetil

Det at plante din hæk kan være både en nem og ligetil opgave hvor hækplanterne stikkes i jorden med en skovl. Det kan også udvikle sig til en noget mere omfattende opgave hvor det eksempelvis bliver nødvendigt at udskifte en større mængde jord for at du opnår den ønskede hæk.

Under alle omstændigheder kan det betale sig at tænke sig om. Og undersøge sagen. Det kan blive en tung beslutning ikke at gøre det før plantning af hæk. Det er nok hovedpointen i denne artikel.

Jeg vil i de følgende gennemgå nogle af overvejelserne vedrørende plantning af hæk og hvorfor de er nødvendige.

Jordens konsistens og behandling

Din jords konsisten er ikke nøvendigvis i overenstemmelse med plantens natur. derfor kan du foretage visse former for jordbehandling og jordforbedring

Mange af dine muligheder kræver en lidt tungere proces. Men er langt fra uoverkommelige. Heller ikke for en privat husholdning.

De valgte processer skal naturligvis også stå i forhold til planterne. Der er jo ingen grund til at gennemgå jorden i stor bredde og dybde med en kraftig maskine hvis der blot skal plantes en mindre buksbomhæk.

På den anden side skal det nødvendige arbejde også gøres når dit ønske er en sund og livskraftig hæk.

Skal jorden grubes

Den jord du planter i kan sagtens vise sig at kræve forudbehandling ved at blive grubet eller på anden måde at blive løsnet før plantning af hæk.

Bor du f.eks. i et moderne byggeri eller endda en et nybygget hus der derfor kræver en nyanlægning af have ved dit dejlige nye hus så kan du være næsten sikker på at jorden har traktose efter de mange tunge maskiner der anvendes i det morderne byggerrig og til skabelse af sideliggende veje og stier.

Din jord i haven skal muligvis behandles mod traktose

Derfor skal din jord nu behandles for at modvirke den ødelæggelse den har været udsat for. Planterne kan ganske enkelt ikke få rødderne i jorden fordi den er så sammenbanket af maskinerne. Normalt bliver dette modvirket ved at din anlægsgartner graver haven igennem for at løsne jorden. Eller han grupper jorden med en grubbetand.

– Optager jorden ikke ved lethed den mængde vand der kommer selv ved en let regnbyge så er det et ret godt varsel om at jorden trænger til at blive løsnet –

I dag findes der mange maskiner der nemt vil kunne løsne jorden for dig. Så jeg vil næsten sige – Er du i tvivl og kan i komme til med en maskine: Så få løsnet jorden i god bredde og dybde under hækken. Og drejer det sig om nybyggeri så bør det helt klart ske.

Den kvalificerede håndværker kan besvare alle dine spørgsmål vedrørende grubning og løsning af jorden.

Og der er ingen tvivl om at denne del at arbejdet bør du om muligt få professionel hjælp til. Både til vurderingen af opgaven og til udførelsen af opgaven.

Skal jorden udskiftes ?

Man kan godt skifte jorden. Og det kan også blive nødvendigt i forbindelse med visse hæktyper på særlige jordtyper. Hvis hækken f.eks. skal plantes lige ud langs en vej er der god grund til at formode at jorden har traktose efter både de tunge maskiner der har hjulpet i bygningen af dit hus og fra vejmaskinerne. Desuden kan den kasse af sand og stabilgrus vejen er anlagt på være bredere end selve vejen. Altså vejens fundament breder sig ind i haven og ind under rødderne på din hæk.

I dette tilfælde undgår du med sikkerhed ikke at udskifte jorden. Det kan lyde dramatisk og uoverkommeligt. Men moderne maskiner kan sagtens gøre arbejdet hurtigt og bekvemt. Den håndværker du vælger til arbejdet ved hvor meget der skal skiftes. Mange vil nok mene en rende på 25 cm. brede og 30 cm. dybde må være nok. Men hvorfor skulle en rende på 40 cm brede og 60 cm dybde være en luksus for planten ?

Alt dette kommer naturligvis rigtig meget an på hvilken plante du vælger. Det er jo planten der bestemmer jorden. Men du skal ikke lade jordtypen stille sig i vejen for din drømmehæk – og drømmehave; for moderne maskiner kan sagtens hjælpe dig med jorden.

Jordudskiftning kan også have ulemper

Det er ikke sikkert at jordudskiftning er et ubetinget plus. Er den sideliggende jord f.eks. af en mere tung og leret karakter end den du lægger i renden så kan det give dig et problem. For vandet der så ikke kan trænge i den tinge jord kan finde på at søge mod den rende af løsnet jord der er tiltænkt hækken. Det er vigtigt at du også får taget denne mulige problemstilling op med en professionel.

I forbindelse med en helt ny have er der sikker andet end den jord som hækken står på der skal forbedres. Og bl.a. på grund af vand kan der med fordel indtænkes et særligt forhold mellem den måde som jorden til græs og den måde jorden til hæk behandles og forarbejdes på. Tal med din professionelle håndværker. Han ved hvordan arbejdet skal gribes an.

Udevanlige jordbunds forhold

Der er forhold der kan være helt særlige hvor man godt kunne tænke om der er brug for en for for dræn i forbindelse med selve hækken. Jeg har heldigvis ikke selv varet involveret i sådanne projekter. Men har være præsenteret for løsninger hvor an godt kunne tænke om det burde være gjort.

Kommer du ud i så avancerede forhold – det kan f.eks. ske hvis der er kilde på grunden mv.: så gør du nok klogt i at skaffe en mangeårige anlægsgartner med et virkeligt godt renome og hørre han´s mening. Der er kun en vej frem at få tingene gjort ordentligt og rigtigt første gang.

Særlige forhold ved nybyggeri

I forbindelse med anlægning af have ved et nybyggeri gør flere særlige forhold sig gældende. Først og fremmest opgavens betydelige omfang og det at man frit kan komme til med kraftige maskiner der er designet til den præcise opgave.

Det at rette maskiner frit kan anvendes forandre forholdet mellem arbejdsindsats og pris i en retning der peget på at du med stigende fordel kan få professionelle til at løse opgaven.

Det er sikkert også flere opgaver du skal have udført foruden ny hæk: ny belægning, ny terrasse, ny indkørsel, ny græsplæne. Mange af maskinerne og hjælpemidlerne er de samme og din håndværker ved hvordan den bedste synergi opnås i opgavens udførelse.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner kan udføre alle opgaverne vedrørende anlægning af en ny have. Og vil yde dig første klasses sparing og professionel rådgivning gennem hele processen.

Barrodsplanter eller planter med rodklump

Ved rette fremgangsmåde kan du opnå lige gode resultater. Til gengæld er prisforskellen betydelige. Måske på op til 30 gange pr. meter ( Første klasses færdighæk i fuld højde ).

I dag er der imidlertid nærmest ubegrænsede muligheder for at få planter hjem. Du kan f.eks. med fordel stadig plante barrodsbøg efter de gamle huskeråd i det sene efterår. Men er dit nye hus færdig på et ukurant tidspunkt så kan der ved rette indsigt og forbindelser skaffes barrodsplanter til langt ud på foråret. Og som nybagt husejer har du måske andet at bruge 200.000,00 Kr. på end alene plantning af hækken – det er nok snarere hele haven med belægning og alt du ønsker at få færdig til den pris.

Færdighæk

Men hvis det er det du ønsker vil det naturligvis være en stor glæde for Dansk Haveservice & Anlægsgartner at plante dig en færdighæk som du kan nyde fra dag et.

Det moderne forbrugersamfundets muligheder ophæver således i mange henseender visdommen i de gamle husråd vedrørende plantning af hæk.

Så alt i alt må det siges at valget mellem barrods planter eller planter med rodklump i dagens Danmark afgøres af håndværkerens dygtighed. Ønsker du selv at plante er det nok alligevel en god ide at du flyver lavt og holder dig til de gamle velafprøvede husråd vedrørende plantning af hæk.

Barrodspanter

Barrodsplanter skal behandles korrekt. De må ikke udtørre eller udsættes for sol og vind. Derfor skal du få dem fra en troværdig leverandør der har opbevaret dem i et mørkt kølerum, hvor de kan stå og ikke lide overlast eller udtørre. Dette gør, at der kan skaffes barrodsplanter store dele af året. Modtag planterne så snært på plantningen som muligt og opbevar planterne i skyggen indtil de skal plantes. Lad dem blive i posen med fugtige rødder.

Generelt kan siges at du med fordel kan plante i regnvejr og at du ikke bør gøde.

Valg af hæktype

 • Liguster er en nem og omgængelig plante der er næsten stedsegrøn. Og som tåler let skygge. Liguster trives godt i let jord.
 • Navr er en åben og transparent plante der dog giver haven et grundigt værn mod indkig. Den er smuk som tjørn. Men har ingen torne. Den kræver dog oftest mere end en klipning om året. Men er i det hele taget en meget smuk og indtagende plante med en varm grøn-rødlig glød. Den klare sig i vind og svær jord.
 • Avnbøg værner din have med sine brune blade om vinteren. Den trives i let fugtigt jord og tåler vind og let skygge.
 • Bøg kan bære brunt løv om vinteren. Tåler vinden og en let skygge. Foretrækker som udgangspunkt en mere let jord.
 • Kirsebærkornel blomstrende og løvfældende hæk der tåler sol og som holder af vind og som elsker sol og let jord.
 • Forsytia behøver sol og trives i alle jordtyper. En blomstrende og løvfældende plante.

Og der kan nævnes mange flere muligheder. Men ønsker du ikke en af de gængse hæktyper eller har du ønske om en helt speciel hæk så kan du med fordel søge dig frem ved ved at undersøge udbuddet af særlige hække. Og det er der gode og omfattende muligheder for på internettet og i særlige hjemmesider for producenter og leverandører af mangfoldige hækplanter.

Pasning af hækken i den første tid er central

Hækplanter dør hvis de ikke passes ordentligt i den første tid – der jo godt kan vare nogle år. De skal forsvares mod ukrudt ( Hvilket i praksis vil sige at du luger ukrudtet væk ) – som de stadig ikke er store og stærke nok til selv at holde i ave. Og de skal i nødvendigt omfang have næring som kompost oa. Og i nødstilfælde vand.

Gøder du en hæk bør du kun bruge en organiske langtidsvirkende gødning af højeste kvalitet. Da sådanne kvalitetsgødninger ikke bude svige rødderne. Men forespørg altid hos leverandøren.

Plantning af bøgehæk

Bøg er en plante der kan lide fed god jord. På den anden side er det ikke en plante der meget for fugtig jord. Så du skal som udgangspunkt ikke regne med at vande planten.

Bøg kan være omstændig at have med at gøre i forbindelse med plantning af hæk. Et ord siger: – bøg kan kun gro godt hvor den før har groet -. Det skal naturligvis ikke afholde dig fra at opnå den fine bøgehæk du ønsker.

Vis respekt for hver plante

Ved plantning af hæk skal bøg på enhver møde behandles ordentligt. Og er kritisk med sine rødder. Hvert hold skal være rigeligt. Således at rødderne frit kan strække sig nedad. Man kan med fordel være to om arbejdet. Således at den ene holder planten. Og den anden arbejder med skovlen – som man siger: Toppen skal vende op og rødderne skal vende ned.

For du kan vælge at foretage visse former for jordforbedring. Det kan bl.a. ske med komposteret kogødning. Eller ved tilsætning af bøgeblade fra en anden have. Noget af en bøgehæks beste mad er bøgeblade.

Styrken ved en bøgehæk er at den er meget robust og kan blive meget tæt og kraftig. Den kan tydeligt formes efter ønske. Du kan lade bøgehækken gå i højden. Og du kan lade den beskære helt ned igen.

En bøgehæk er kraftig og stærk

En bøgehæk er meget kraftig og stærk fordi den har sin kraftige stamme at falde tilbage på. Det giver et godt udgangspunkt for at forme og modellere planten.

Mange vælger at plante bøgehækken i enkelt række med fire planter pr meter. Eller i forbandt i en dobbelt hæk med tre planter pr meter. Men faktisk kan du med god effekt vælge langt færre planter end det. En plante pr meter giver f.eks. den enkelte plante helt andre muligheder for at vise gode sider af sig selv.

Ved normalt fed jord i Danmarks fine landbrugsjorde vil bøgen stortrives. I mere sandede jorde vil bøgen normalt kunne vokse uden at du skifter jorden. Men du kan gøde med bøgeblade fra en anden bøgehæk. Der er nok gode muligheder for at få lov at tage blade i en have. Prøv at spørge.

Plantning af bøg skal ske efter alle kunstens regler

Plantning af bøg skal ske efter alle kunstens regler. Hullet skal være så dybt at rødderne rettes ud i nedadgående retning. Så der skal være et godt stort hul for hver plante. Eller en maskine kan eventuelt grave en rende til planterne. Bøg er en plante der godt kan finde på at gå ud hvis den ikke plantes ordentligt.

Plantningstidspunktet er også væsentligt. Det sene efterår er optimalt. Prøv at forhør dig for hos en seriøs leverandør af bøgeplanter til hæk . Ham spørge du så om erfaringerne med plantning af sin planter.

En nyplantet bøgehæk kræver omsorg pasning og pleje. Den vil ikke i tilstrækkelig omfang kunne forsvare sig selv mod ukrudt. Derfor må du indse en masse timer med at kravle rundt og luge hækken de første år. Men når hækken er blevet stor og stærk kvitte den så med selv at holde ukrudtet under sig i ave.

Bøg plantes normalt i en række med fire planter pr. meter. Eller i forbandt i to rækker med tre planter pr meter. Der er dog vide rammer for bøg´s afstand i hækken. Som du også selv kan fastlægge. Bøgen giver gode muligheder for at opnå fine kunstneriske virkninger ved at vælge andre afstande til planten.

Plantning af Ligusterhæk

Liguster har vundet stærkt frem. Det er der mange gode grunde til. Det er en flot plante der er nem at have med at gøre. Den er forholdsvis taknemlig. Så viser haveejeren lidt respekt den ene vej giver ligusterhækken også meget igen.

Liguster er nok til lidt mere mager jord end f.eks. bøg. men jorden skal alligevel være i jorden og god til planten. Den kan ikke trives i jord med traktose. eller i en sandkasse der skyder ud af siden på en vej. den kan ikke lide at soppe i vand. I sådanne tilfælde må jorden løsnes eller udskiftes i en rende til planten.

Liguster er dog ikke så sart. Og kan i de fleste tilfælde sagtens trives på nogenlunde fede jorder. Og så er det jo bare godt hvis den gød det.

En sjov, billig og god måde at få en ligusterhæk på er i øvrigt at træffe aftale med en person der har en god og sund ligusterhæk. Du tager en række flotte skud. Hver skud skal have mindst tre øjne. Du sætter skuddene i fugtig muld en dag det regner – i en periode der er præget af regn. I løbet af nogle dage vil skuddene slå rødder. Og du vil på den vis få en flot ligusterhæk.

Heldigvis for os professionelle vil mange mennesker dog gerne have en sund og kraftig hæk i en fart. Og vi i Dansk Haveservice & Anlægsgartner hjælper dig gerne.

Plantning af Buksbomhæk

Buksbom er en smuk og fin plante. Den står sig bl.a. godt til plantning af en lav forfinet hæk omkring en terrasse.

Her skal du også være opmærksom på at sandbunden fra terrassen kan nå ud under kanten af terrassen. Selv om buksbom er en nøjsom plante der trives på mager jord kan det alligevel være en fordel at udskifte jorden. Måske en spades brede og dybde. Og så grov harpet muld i renden. en sådan rende er også dejlig nem at plante i.

Nogen vil sige at buksbom skal plantes i 10 cm. afstand nogen vil sige 20. Jeg vil mene at omkring 15 cm. mellem hver plante mange gange vil kunne være et passende bud.

Hvad er den ultimative hæk ? Hækkenes Rolls-Royce

Når du så langt nærværende artikel stiller du sikkert sig selv spørgsmålet: hvad er den ultimative hæk ? Hvad der den vildeste smukkeste og mest eksklusive hæk der fås ? Thuja er kendt som hækkenes Rolls-Royce. Men for at komme til sin ret kræves at den passes fuldkommen korrekt.

Og hvorfor er Thuja så så eksklusiv ? Det er den fordi at ved korrekt pasning vil den skinne og glimte som den smukkeste grønne væg i din have. Den vil skinne som det fineste persiske tæppe. Og blive højlydt beundret – og husket i årevis – af enhver der får blot det mindste glimt af den korrekt holte thujahæk.

Ville en græsplæneentusiast og thujahækentusiast forenes i samme person ville dennes have nok være et af den danske sommers smukkeste syn. Som jeg beklageligvis har til gode at se forenet i en og samme have. Løser du dette og kender du sådan en have må du meget gerne formidle et besøg for mig. Jeg rejser gerne gennem hele landet for sådant et syn.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner planter gerne din hæk – Kontakt os altid om plantning af hæk

Dansk Haveservice & Anlægsgartner er optaget af at lever kvalitetsydelser til private og virksomheder. Vi levere kvalitetsløsninger til priser der ligger i rimeligt forhold til det udførte arbejde.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner arbejder mest med plantning af hæk i trekantsområdet: vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. Plus Horsens. Og vi afgiver tilbud i hele Danmark.

Kontakt gerne Dansk Haveservice & Anlægsgartner for et uforpligtende tilbud på plantning og vedligeholdelse af din hæk.

Hvis du skal have ny hæk fordi du skal anlægge ny have i et nybyggertid skal du sikker også have hele haven bygget op. Dansk Haveservice & Anlægsgartner giver gerne tilbud på hele anlægningen af haven med belægning, indkørsel, terrasse, græsplæne og bede. Med os behøver du kun en leverandør til din have.

 

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud