Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Petanque – bane med de rigtige mål

af | feb 3, 2015 | Anlægsgartner

Petanque har vundet stadig større popularitet de seneste år. En god bane er et kræs for den ivrige udøver af sporten. Der ligger faktisk et stort forarbejde bag den perfekte petanquebane. Fundamentet skal anlægges således at der aldrig står vand på banen. For hård og spillet mister sin elasticitet og spændstighed, – for blød og der synkes for dybt i. Banen må ikke være for ujævn og skæv. Men faktisk heller ikke for plan og glat. Da banen så vil miste sin varians: der er en stor kilde til spænding i spilet. Alle disse ting afgøres af råstoffernes kvalitet og mængde. Dansk Haveservice & Anlægsgartner har den ekspertise der skal til.

Petanque banens mål og placering

En af de ting du som forbruger skal tage stilling til er banens mål. De officielle mål for baner til, afvikling af mesterskab er 4 * 15 meter. Og det anbefales ikke at banen er under 3 * 12 meter. Ønskes der flere sideliggende baner kan størrelsen forøges efter behov. En vendbar bane med plads til sideliggende vendbare baner kunne eksempelvis være 16,5 meter * 16,5 meter. Det indebære desuden den fordel af retningen på den enkelte bane vil kunne vendes. F.eks. under hensyn til lysforhold. Det kan også være en fordel med en flisekant rundt om banen. Så man kan eventuelt komme hele vejen rundt med en kørestol eller rollator.

Det er vigtigt at du selv tjekker op på hvilke officielle og formelle mål der er nødvendige for den bane du ønsker. Vi kan altid arbejde ud fra en målfast tegning.

I må gerne arbejde med på projektet om petanquebane

Petanque - bane med de rigtige mål Anlaegsgartner-Sportsanlaeg-Petanquebane-Istandsaettelse-Sommer-2014-001

Petanque – bane med de rigtige mål

I det viste eksempel arbejder Dansk Haveservice & Anlægsgartner sammen med frivillige på et ældrecenter lidt udenfor Egtved i Vejle Kommune om renovering af en fin petanquebane. Vores erfaring kombineret med vores specialværktøj som lasermåler, velegnet stamper og særlig værktøj til udglatning mm. sikre præcisionen og kvaliteten i arbejdet. Deltagelsen af den frivillige arbejdskraft sikre at arbejdet kan udføres inden for rammerne af et lille budget. Så kontakt os gerne for et tilbud.

Petanque bane af kun et lag materiale

De institutioner ved staten der passer på vores fine gamle slotte og smukke offentlige haver har udviklet et materiale de mener vil kunne samle alle nødvendige egenskaber til skabelsen af petanquebaner i kun et lag af materialer, citat: “Skov & Landskab har gjort Dansk Petanque Forbund opmærksom på, at denne konstruktion kan forenkles ved anvendelse af Slotsgrus®, idet der kan laves en ét-lags konstruktion på et afdrænende underlag.” (ign.ku.dk, 27/12-2015).

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud