Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Perfekt Græsplæne – Nyanlægning af lækre grønne græsplæner

af | mar 12, 2015 | Anlægsgartner, Nybyggeri

En græsplæne kan holde i hundreder af år hvis det er en perfekt græsplæne fra starten. Det kræver blot almindelig pasning og pleje. Ugentlig klipning og at jorden holdes dejlig og lækker for græsset at gro i. Selv den fineste græsplæne begynder med at blive anlagt. Jo større omhu der lægges i arbejdet med at anlægge en græsplæne og jo bedre kvalitet af græsfrø og materialer der anvendes jo bedre bliver græsplænen. Og jo mere glæde og flere fine stunder vil den tilvejebringe dig i de kommende år.

Du kan sagtens selv anlægge din græsplæne. Og dog. Det kan nemt kræve specialmaskiner og særligt værktøj at skabe en god græsplæne. Værktøj der er så dyrt at ingen privat husholdning har det til rådighed. Og så vanskeligt at bruge at kun professionelle med specialuddannelse er i stand til at anvende værktøjet. Nogle af disse redskaber går så dybt i jorden at man skal passe på ledninger, kabler og rør.

Denne artikel

  • Giver dig et fundament til bedømmelse af det forestående arbejde.
  • Inspiration til hvad du kan gøre i forbindelse med anlæggelse af ny græsplæne.
  • Hvordan får du: bygger du – en rigtig god græsplæne
  • Hvorledes vælger du den rigtige håndværker.

Hvad er den rigtige løsning for en perfekt græsplæne på dit græsareal

Det er langt fra sikkert at dit ønske om ny græsplæne opstår i forbindelse med første have i et nybyggeri. En græsplæne vil kunne holde i hundrede af år – hvis den plejes korrekt. Men efter få års mishold bliver prisen for  en renovering af den eksisterende græsplæne hurtigt lig med prisen på at anlægge en ny græsplæne. Det får mange til at anlægge en ny græsplæne.

Fordelen ved at renovere den eksisterende græsplæne kan være er at man så straks har en grøn og brugbar græsplæne. Hvis du ønsker ekstern professionel hjælp i forbindelse med din græsplæne kan vi i Dansk Haveservice & Anlægsgartner både vedligeholde, renovere og anlægge ny græsplæne. Herunder omlægge din eksisterende græsplæne.

Det er naturligvis et mindre arbejde at anlægge en lille – end en stor græsplæne. Men at arbejde ser lille og nemt ud er ingen garanti for at det rent faktisk er nemt. Og at det ud fra almindelige huskeråd vil blive vellykket. En af de ting der kan være  behov for er at bryde nedenliggende jordlag således at græsset ikke er dækket af vand og vandpytter. Det kan være forskelige årsager til fugt og vand på græsplænen. Det kan være jordbundsforholdene der er uheldige i forhold til græsplæne. Eller traktose der er opstådet i forbindelse med byggerriget eller anden entrepenørnarbejde.

Det er dog nemt at gøre noget ved. Du kan enten leje en entreprenør til arbejdet. Du skal sikre dig at han ved hvad han gør. Han skal have erfaring og et klart overblik. Du kan dog også selv spytte i næverne: leje et pælebor og lave et gerne meget tæt mønster af huller i græsplænen som du så fylder med f.eks. perlegrus og topper op med 20 cm groft sand øverst. Problemet er nemlig at der under græslaget findes lag af jord, ler eller andet materiale som vandet ikke kan trænge igennem. Derfor må vandes hjælpes på vej. Det der det disse teknikker gør.

Hvad bør du overveje i forbindelse med nyanlægning af græsplæne

Som udgangspunkt vil en vandret græsplæne indebære mange fordel i forhold til brugevenlighed frem for en græsplæne med hældning. Er i en børnefamilie vil i på en vandret græs kunne ligge i telt spille bold og slikke sol uden at trimle. Så hvis i ikke har en vandret græsplæne må det bestemt anbefales at i som minimum overveje at gøre en del af græsplænen vandret. Naturligvis er der også andre estiske og naturlige hensyn der taler for en græsplæne der har krumning eller hældning. Men alt andet lige vil det være nemmere i dagligdagen at passe en vandret græsplæne end en skrånende græsplæne.

Hvordan opnår du en rigtig god græsplæne af høj kvalitet

En perfekt græsplæne er et produkt der overstiger summen af sine enkelte dele. Derfor er det vigtigt at du foretager alle dine valg i forbindelse med græsplæne på et oplyst og professionelt grundlag. Du skal vælge alle materiale med stor omhu. Og bruge den rigtige arbejdsproces i forhold til det arbejde der skal udføres. Ydermere skal arbejdet foregå på udsøgte dage i bestemte dele af året. Du vil sagtens selv kunne sætte dig ind i disse ting. Og selv udføre arbejdet. Men vælger du professionel hjælp så ved din håndværker hvordan arbejdet skal gribes an. Blandt professionelle er anlæggelse af græsplæne noget af det der stå størst respekt om; det er vanskeligt arbejde der skal omgås med stor samvittighed.

Der er mange der siger de kan lave græsplæne – og det ser jo også lokkende nemt ud. Men du kommer hurtig til at fortryde hvis arbejdet ikke er udført ordentligt. Derfor bør du lægge energi i at udsøge dig den helt rigtige håndværker til jobbet.

Det foreliggende materiale

En græsplæne skal anlægges under hensyn til de lokale hvis den skal være en gerfekt græsplæne. Er jorden leret kan det være nødvendigt at spæde op med sand. Er overfladen mudret eller fugtigt skal der gruppes eller på anden vis skabes luft og nedsivning i jorden. Den gode professionel håndværker vil i den forbindelse give dig konkret og samvittighedsfuld rådgivning. Han vil også vælge dig de bedste materialer til arbejdet. Og det har rigtig stor betydning for kvaliteten af den færdige græsplæne. Det kan endda være at det bliver nødvendigt at skrabe et lag jord af. Og pålægge et lad nyt fint muld. Det er ved sammensætning af materialerne og deres bearbejdning den dygtige håndværker gør sin forskel på græsplænens endelige kvalitet.

En passende løs jord lader ikke bare regnvand sive ned og værk. Den lader også fugt og vand komme op i den tørre periode.

Der findes også afgrøder og planter der kan sås og i løbet af en sæson eller to kunne løsne jorden lige så effektivt som maskiner vil kunne. Ligesom nogle planter vil kunne fremstille næringsstoffer som giver græsset vækst. Der gælder f.eks. kløver.

Under alle omstændigheder vil du kunne få dig en perfekt græsplæne. Der skal i hver fald rigtig meget til før der ikke kan anlægges græsplæne. Der findes maskiner og maskinfolk der vil kunne anlægge græs på selv den stejlesete skråning. Så det skal ikke afholde dig fra at få græsplæne der hvor du ønsker.

Tip: Bygger du selv din græsplæne er en af de fineste måde at tumle på faktisk at tromle jorden med fødderne.

Græsfrøene er vigtige for en perfekt græsplæne

Spar ikke på kvaliteten af græsfrø. Det kan være fristende at snuppe den store sæk billige græsfrø. Men det du betaler for ved de mere eksklusive blandinger er netop sammensætningen af græsfrø fra forskelige arter græs der er i blandingen. I de gode blandinger er der gjort umage for at sammensætte en bred vifte af græsfrø sammensat sådan at nogle sandsynligvis vil kunne trives uanset hvor i haven frøene ender med at lande. Jo bedre frøblandingen er sammensat jo større er sandsynligheden for at i hvert fald nogle af frøene vil kunne trives de forskellige steder i din have.

De billige tilbud kan være rent opfej fra oprydning og rengøring på de store græsfrøfabrikker i europa. Der kan heri f.eks. være vejrabat græs der er så stift at du skærer fødderne på det. Så du må ved anlæggelse af almindelige græsplæner ikke sparre på kvaliteten af græsfrø.

Kik dig gerne omkring ved valg af græsfrøene. Der er masser af forskellige frøblandinger at vælge imellem. Alle med forskellige egenskaber. der giver dig forskellige muligheder til græsplænen. Under alle omstændigheder bør du vende dit valg af græsfrø med den håndværker der bygger din græsplæne. Da det forudgående jordarbejde skal passe med den valgte græsfrø.

Det kan også være nødvendigt at vælge græsfrø under hensyn til de lokale forhold. Der kan være fugtigt, tørt, blæsende, køligt eller lunt i lokalområdet. Hvilke hensyn skal du tage i valget af græsfrø ?

Bygger en professionel din have anvender han ganske givet en god blanding i professionel kvalitet. Men du har stadig mulighed for at gøre din indflydelse gældende.

Sådan plejer du den færdige græsplæne

Græsset skal være ca 8 cm langt før du klipper første gang. Og de første gange du klipper skal du stiller plæneklipperen forholdsvis højt: 4-5 cm skal græsset klippes på.

Hvis du bygger- og plejer din græsplæne efter alle kunstens regler så får du også en af de smukke græsplæner der ses i reklamekataloger: en gerfekt græsplæne. Det er ikke noget hokus pokus  i det. Det er bare et spørgsmå om knofedt og så få det gjort. Du plejer en græsplæne ved hvert år at give rette mængde gødning og kalk og klippe græsplænen minimum tre gange om ugen. Helst med en cylinderklipper. En robot kan ofte med godt resultat klippe græsset for dig. Så det kan sagtens lade sig gøre at få en virkelig fin græsplæne.

Tip: En af Danmarks fineste græsplæner kan du se på Gråsten Slot.

Sådan vælger du den rigtige håndværker udførelse af perfekt græsplæne

Det er vigtigt at din græsplæne anlægges med stor samvittighed og omhu når du vil opnå en perfekt græsplæne. Der er mange hensyn at tage. Også usynlige hensyn du som lægmand ikke umiddelbart vil  kunne se. Men som hvis ikke udført korrekt vil give dig store problemer i dagligdagen i de kommede år – som f.eks. store mængder blivende vand på græsplænen. Den rigtige håndværker til arbejdet vil dog udføre arbejdet korrekt, med rette materialer. Han vil gøre det rigtige som giver dig en skøn varig grøn græsplæne.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner anlægger kun græsplæner i god kvalitet og udført med rette materialer. Vi udføre vores arbejde med græsplæner på baggrund af en faglig fundret vurdering af dine muligheder for at få en lækker græsplæne. Det er det produkt vi tilbyder dig.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner er et lille lokalt firma der arbejder fortrins i området Horsens, vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. Vi giver tilbud i hele Danmark. Kontakt os gerne vedrørende et uforpligtende tilbud angående din græsplæne.

Er du gammel gartner med livserfaring, dygtig håndværker eller engageret haveejer med forstand på græs er du naturligvis altid velkommen til at komme med dine ideer til forbedringer af denne artikel hvordan vi opnår en perfekt græsplæne – så vi alle kan få gavn af dem.

Ønsker du en Perfekt Græsplæne ? Kontakt os gerne. Så bygger vi den til dig.

 

 

 

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud