Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

af | jan 2, 2017 | Beskæring

Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

De gamle æbletræer skal skæres skulpturel tilbage

Gamle æbletræer skal skæres ned

I den tidlige vinter bliver vi kontakt af haveejeren til disse to prægtige gamle æbletræer. Tiden er gået og haveejeren mener nu er der for meget arbejde ved de fine og meget smukke æbletræer.

Oplægget fra haveejeren er at vi skære de gamle æbletræerned. Ikke bare beskære træerne. Det har hun prøvet. Men da kom træerne hurtigt igen. Så denne gang skal der gås hårdt til værks. Og så kan træerne komme eller lade være. Og hvis de ikke kommer. Så kan hovedstammerne få lov at stå som skulpturer i haven.

Vi snakker lidt om at det jo næsten er synd. Men der er altså meget arbejde ved træerne. Opsamling af ubrugelige æbler mv. Og det bliver derfor haveejerens oplæg vi følger.

haveservice-beskæring-æbletræer-haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Der er altid en stor mængde oprydning efter æbletræer

Her er de fine træer skåret ned. Det er klar at vi ikke kan give nogen garanti for fortsat vækst. Når planten beskæres så kraftigt. men der er nu god grund til at tro at planterne vil komme igen næste år. Og til den tidn jo på et mere håndterligt plan.

Stammerne til de gamle æbletræer er meget skulpturelle

haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Meget fine og skulpturelle stammer står tilbage efter æbletræerne

Som det ses er træerne fortsat meget flotte for haven. Selv her efter nedskæringen.

Så flotte var de oprindelige træer

haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Æbletræerne har meget smukke kroner. Men mørkner haverne og husene for meget.

Hvis vi bare havde fjerne grene og vanris på de øverste par meter ville træerne snart have været lige så store igen.

haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Træerne her en smuk grenbygning.

De smukke snoede grene fylder godt op mellem de to huse. Efter vores beskæring af æbletræerne vil der komme meget mere lys ind i haven og ind af vinduerne i de to huse.

haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Der er flotte hovedgrene på træerne.

Det er flotte gerne og stammer der ofres for at skære træerne ned. Men der er også mange fordele ved at få arbejdet udført.

haveservice-beskæring-æbletræer-Kraftig nedskæring af fine gamle æbletræer på Skyttehusvejen i Vejle

Der er tale om meget smukke æbletræer.

Æbletræerne har haft funktion af svævende hæk i haven. I det der er en bagvedliggende vej hvor bilerne står. Den funktionen får træerne igen når de skyder til foråret.

Hæk og buske i haven skal også skæres tilbage

haveservice-beskæring-

Buske i haven skal også skæres ned.

Ofte når vi kommer ud har folk lige et par småting vi også kan hjælpe med. Her er det en hæk som kunden og naboen selv har været i gang  med at skære helt ned. Hvilket er hårdt arbejde. Om ikke vi lige kunne tage os af det resterende.

haveservice-beskæring-hæk- Skyttehusvejen i Vejle

Hækken bliver skåret ned i haven.

Sådan. Så er hækken skåret kraftig ned. Og haven er klar for vinteren. Og vil grønnes fint igen til foråret.

Vi beskære og topkapper også gerne dine æbletræer.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner arbejder i byerne Vejle, Fredericia, Horsens, Middelfart og Kolding. Vi giver tilbud over hele landet.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud