Kontakt os for beskæring af din hæk!

Kontakt os for beskæring af din hæk!

Beskæring af din hæk med professionel gartner. Bestil med det samme beskæringen af din hæk.

Vores professionelle beskæring af hækken er en skønhedskur til din hæk og have. Kontakt os med det samme for beskæring af hækken.
hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Afklippet fra den kraftig beskæring af ligusterhæk fylder hele fortovet.

Lad os beskære din hæk. Du kan kontakt os i Dansk Haveservice & Anlægsgartner på tlf. 8181 1414 eller send os gerne en besked.

Kraftig beskæring af ligusterhæk er ofte nødvendig. Heldigvis er liguster er grundlæggenden taknemlig plante der er nem at holde og klippe. Det kan dog komme så vidt med ligusterhækken at der må kraftige maskiner til. som normalt ikke forefindes i en privat husstand for at klare beskæringen.

Kraftig beskæring af ligusterhæk er ukompliceret men tungt arbejde

Liguster kan stort set klippes og beskæres hele året. Der findes forskelligartede husråd vedrørende klipning og beskæring af liguster. De fleste har dog vist mere baggrund i hvad den der klipper selv har lyst til end i plantens behov.

Jeg vil dog mene at det er bedre at klippe og beskære i selve vækstsæsonen end om vintrene. Da planten i vækstsæsonen kan komme til at reparerer sig selv med det samme. Muligvis kunne det meget tidlige forår være en god ide til beskæring.

Et argument for at beskære om vintrene er at det skulle tvinge planten til at skyde fra flere hvilende knopper og sætte flere nye skud fra jorden.

Nogle fagfolk argumentere også for at hele hæken ikke bør beskæres på en gang. Men at beskæringen bør fordeles over flere år. Sådan at der ventes f.eks. et par år mellem beskæring af hver side og top.

Ligusterhæk giver også mulighed for en vis kreativitet. Du kan lade toppen af din hæk klippe i et fint mønstre. Eller andet.

Hovedårsagen til at liguster ofte behøver en kraftig beskæring er at ejeren tager det lidt løseligt med den almindelige private hækkeklipper. Det er nemmeste er at tage de yderste stritter. Lægger denne undladelsessynd bare 2 til 5 cm. til hækken om året vil det over nogle år føre til en endog meget kraftig hæk der kræver professionelle maskiner for at blive sig selv igen.

En kraftig beskæring virker også foryngende på hækken. Liguster tåler at blive skåret over få cm. over jorden. Mange vælger dog at skære planten 10-15 cm. fra jordoverfladen.

Vores arbejde med beskæring af en kraftig ligusterhæk i Erritsø

 

 

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø i Fredericia

Kraftig beskæring af ligusterhæk fører til en stor mængde hækaffald. Godt nok at der er sat et advarselsskilt op.

Denne fine ligusterhæk i Erritsø er løbet fuldkomment fra familien. Der nu kontakter Dansk Haveservice & Anlægsgartner. Vi kunne straks se at der skulle et kraftigt stykke arbejde til.

Bemærk hvor stærk og sund planten er. Den vokser et godt sted. Det er den sunde og næringsrige østjyske muld der gør sin virkning.

 

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Asfaltarbejderne kikker også en ekstra gang over den store mængde hækafklip.

Asfaltarbejderne kiggede en ekstra gang da hækken blev klippet og beskåret. Det er der ikke noget at sige til.

 

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Asfaltmaskinerne er næsten dækket af afklip fra kække. Vi må håbe at asfaltfolkene kan få øje på deres værktøj nu. Det går nok.

Lad os håbe at vejarbejderne nu kan få fat på deres maskine der som nu er helt omgivet at hækafklip.

 

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Så er hjørnet på hækken klippe. Det er altid en god ting at det er i orden. Så er der fri udsyn for bilisterne og andre trafikanter.

Langs den ene langside har hækken kamufleret et raftehegn. Det har for så vidt fungeret udmærket. Men ud over at genere fortovet har de yderste grene i den meget kraftige hæk også skygget for lys og luft til de indereste grene.

Der er brug for godt og godt og professionel værktøj til hækklipning

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Det er det kraftige værktøj der køreres i stilling når en ligusterhæk som denne skal beskæres.

Langsiden trængte meget til en kraftig beskæring og blev også klippet kraftigt ned i højden.

Der er store mængder hækaffald der skal bortskaffes

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Afklippet fylder hele vejen hen. Uden rette værktøj er det ikke nemt at klarer en opgave som denne.

Når en hæk der er kommet så vidt før en beskæring bliver der tale om en meget stor mængde afklip.

 

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk i Erritsø ved Fredericia

Langs alle hækkens sider er der nu store mængder affald.

Ja. Afklippet fylder en del i forbindelse med kraftig beskæring af ligusterhæk. Bortskaffelse er en af de tunge opgaver.

hækklipning-haveservice-Kraftig beskæring af ligusterhæk

Der er en voldsom mængde afklip når en ligusterhæk beskæres kraftigt.

Nu bliver der igen plads til fodgængerne.