Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Kraftig beskæring af ligusterhæk er ofte nødvendig. Heldigvis er ligguster net at beskære hvis man har det rette professionelle værktøj.

Kraftig beskæring af ligusterhæk fører til en stor mængde hækaffald. Godt nok at der er sat et advarselsskilt op.

Kraftig beskæring af ligusterhæk – Se hvordan – Og du kan med fordel leje en professionel til det

Hvornår beskæres ligusterhæk ?

Liguster kan stort set klippes og beskæres hele året. Der findes forskelligartede husråd vedrørende klipning og beskæring af liguster. De fleste har dog vist mere baggrund i hvad den der klipper selv har lyst til end i plantens behov.

Beskæring af ligusterhæk om vinteren

Et argument for at beskære om vintrene er at det skulle tvinge planten til at skyde fra flere hvilende knopper og sætte flere nye skud fra jorden.

Hel eller delves gennemførelse af beskæringen

Nogle fagfolk argumentere også for at hele hæken ikke bør beskæres på en gang. Men at beskæringen bør fordeles over flere år. Sådan at der ventes f.eks. et par år mellem beskæring af hver side og top.

Beskæring i januar, febuar og marts

Det meget tidlige forår i tidne før løvspring kan være et godt bud på hvornår liguserhæk kan beskæres. Månnederne janurar, febuar og marts. Men som sagt: liguser vil egentlig altid kunne beskæres. Så du kan nog mere set det som at der er fordele og ulemmer ved alle de forskelige årstider i forbindelse med beskæringen af din hæk.

Kreativ klipning af ligusterhæk

Ligusterhæk giver også mulighed for en vis kreativitet. Du kan lade toppen af din hæk klippe i et fint mønstre. Eller andet.

Hvorfor bliver beskæring af liguster nøvendigt ?

Hovedårsagen til at liguster ofte behøver en kraftig beskæring er at ejeren tager det lidt løseligt med den almindelige private hækkeklipper. Det er nemmeste er at tage de yderste stritter. Lægger denne undladelsessynd bare 2 til 5 cm. til hækken om året vil det over nogle år føre til en endog meget kraftig hæk der kræver professionelle maskiner for at blive sig selv igen.

Sådan forynger du din ligusterhæk

En kraftig beskæring virker også foryngende på hækken. Liguster tåler at blive skåret over få cm. over jorden. Mange vælger dog at skære planten 10-15 cm. fra jordoverfladen.

Forsøg at redde meget usle liguster hække

  • Hvis hækken er meget slem, kan du midt i marts skære hækken ned til omkring 20 cm. over jorden.

Hvis rodnettet stadig er sundt vil planterne komme sig.

Men liguster kan godt være lidt vanskelig med jorden. Og så kan det være nødvendig med omplantning af hækken med jordudskiftning og omplantning med ny ligusterart. Det er en noget tungere operation. Og langt mere kostbar. Så du kan jo prøve om ikke den kraftige beskæring hjælper.

Husk: Pas en sådan kraftig beskåret hæk med den nøvendige vanding.

Artiklen forsættes efter annoncerne

Bestil vores professionelle beskæring af hæk

Kunde: Vi er fuldt tilfreds med beskæring af hæk

Anbefaling fra kunde til beskæring af bøgehæk “Vi er meget tilfredse med det. Hækken var blevet for stor. Næsten to meter høj og en meter bred. Det er virkelig blevet et dejligt resultat det her – vi er fuldt tilfreds, og vi glæder os til at den begynder at komme lidt igen.”

Bestil vores professionelle klipning af din hæk

Anbefaling fra kunde til hækklipning

”Vi har simpelthen været så glade for at have Dansk Haveservice & Anlægsgartner til at være her for at ordne vores have i dag. Vi ringede i går og kunne allerede få udført arbejdet i dag. Så det er dejligt med hurtig effektivitet – vi har jo meget hæk her. Så jeg kan klart anbefale at bruge Dansk Haveservice & Anlægsgartner: for det er hurtig og effektiv service. Det er en overraskelse til min mand. Så han bliver glad når han kommer hjem og hækken er klippet. Godt arbejdet – vi er meget tilfredse!”

Bestil professionel forårsklargøring af din have

Lone er glad for vores haveservice

Lone udtaler:

“Get gik stærkt og I tog fat og alle de ønsker vi havde for haven dem ordenede I. Det var rigtig dejligt at få gode ideer også. Jeg har fået rigtig mange gode ideer til min have.

Her fortsætter artiklen

Vores arbejde med beskæring af en kraftig ligusterhæk i Erritsø

Denne fammilie valgte at få udført professionel beskæring af hækken

Denne fine ligusterhæk i Erritsø er løbet fuldkomment fra familien. Der nu kontakter Dansk Haveservice & Anlægsgartner. Vi kunne straks se at der skulle et kraftigt stykke arbejde til.

Bemærk hvor stærk og sund planten er. Den vokser et godt sted. Det er den sunde og næringsrige østjyske muld der gør sin virkning.

Asfaltarbejderne kikker også en ekstra gang over den store mængde hækafklip.

Asfaltarbejderne kiggede en ekstra gang da hækken blev klippet og beskåret. Det er der ikke noget at sige til.

Asfaltmaskinerne er næsten dækket af afklip fra kække. Vi må håbe at asfaltfolkene kan få øje på deres værktøj nu. Det går nok.

Lad os håbe at vejarbejderne nu kan få fat på deres maskine der som nu er helt omgivet at hækafklip.

Så er hjørnet på hækken klippe. Det er altid en god ting at det er i orden. Så er der fri udsyn for bilisterne og andre trafikanter.

Der er brug for godt og godt og professionel værktøj til hækklipning og beskæring

Det er det kraftige værktøj der køreres i stilling når en ligusterhæk som denne skal beskæres.

Langsiden trængte meget til en kraftig beskæring og blev også klippet kraftigt ned i højden.

Der er store mængder hækaffald der skal bortskaffes

Afklippet fylder hele vejen hen. Uden rette værktøj er det ikke nemt at klarer en opgave som denne.

Når en hæk der er kommet så vidt før en beskæring bliver der tale om en meget stor mængde afklip.

Langs alle hækkens sider er der nu store mængder affald.

Ja. Afklippet fylder en del i forbindelse med kraftig beskæring af ligusterhæk. Bortskaffelse er en af de tunge opgaver.

Der er en voldsom mængde afklip når en ligusterhæk beskæres kraftigt.

Nu bliver der igen plads til fodgængerne.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud