Dansk Haveservice & Anlægsgartner

Tlf. 8181 1414 | Mail@DanskHaveservice.dk

Dansk Haveservice & Anlægsgartner

SE-nr: 37162108

Bankoplysninger

Al fakturering foregår via DanmarksServicefirma.dk

CVR-nr.: 34961875

Den Jyske Sparekasse
Kontohavers navn: DanmarksServicefirma.dk v/Karsten Larsen

Reg.nr. 9560
Konto nr. 6580733555

IBAN-nummer: DK4995606580733555
BIC-nummer: JYSPDK21

Share This