Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

God Klipning af din hæk er sundt for hækken – og for dig selv

af | dec 13, 2015 | Hækkeklipning

Klipning af hæk er vigtigt fordi det er centralt for og dit velvære i haven at hækken klippes og plejes godt og korrekt så den står flot. Her fortæller vi hvordan du gør.

Klipning af hæk er godt at gå gjort ordentlig. Det holder dig og din have i god stemning.

God Klipning af hæk er sundt for hækken – og for dig selv

God og ordentlige klipning af hæk der den bedste gave du kan give dig selv og din hæk. Det vil sikre din hæk en fin og god vækst hvert år i årtier. Og give dig en daglig glæde over at din hæk er i orden.

Det er nemlige ikke alene selve hækkens fysiske fremtoning du former via din hækkeklipning. For klipning af hæk  og den måde du modellere din hæk på arbejder du også med lysindfaldet i haven. Der ændre igen væksbeingelserne for både hækken selv og havens øvrige planter.

Desuden har lysindfaldet i haven stor betydning på dit eget velvære i haven – og hjemmet. Selv mindre ændringer i hækkens struktur og størrelse vil kunne give dramatiske forandringer i lysindfaldet i haven. Derfor er det vigtigt at din hæk vedvarende klippes ordentligt og korrekt.

Hvornår skal du foretage klipning af hæk ?

Det bestemmer du. Men de fleste vælger da i hvert fald at klippe hækken mindst en gang om året.

De fleste hække kan med fordel klippes mere end en gang om året. Måske klipning af hækken to eller tre gange om året kunne være en ide.

Klipning af hæk en gang om året kan være godt nok. Men du får en klart finere hæk ved at klippe den to gange om året.

Klipning af hæk 2 gang om året ? Det kan bestemt anbefales

Forskellen på at klippe hæk to gange om året frem for kun at klippe hæk en gang om året er betydelig. Og selv om klipning af hæk tre gange om året giver en den fineste hæk må forskellen mellem anden og tredje klipning siges at være langt mindre end mellem første og anden klipning.

Klipning af hæk 3 gang om året ? Det vil normalt give en ekstrem flot hæk

Men vælger du at klippe hæk tre gange om året og hækkens grundlæggende betingelser for vækst og pleje i øvrigt er i orden vil du naturligvis også normalt blive belønnet med en overordentlig fin hæk.

Klipning af hæk flere end 3 fange om året ?

Jeg tror aldrig jeg har hørt om nogen der klipper deres hæk mere end tre gange om året. Og kontakt mig gerne hvis du kan give mig mulighed for at se sådanne hække.

Men jeg har ofte set hække der kun klippes en gang om året. Men som stort set året rundt står så fint som om de blev klippet flere gange om året.

Klipning af hæk i den meget sene sommer

Klipper du for sent på sommeren kan der nå at komme nye skud der ikke er modstandsdygtige overfor frost.

I dagens damark er der en mere fri diskution om hvornår en hæk med fordel kan klippes. Den basere sig bl.a. på at klipning på bestemte dage mere er fordomme baseret på hævdvundne arbejdsrytmer inden for gartnerfaget end på egentlige faglige hensyn til planternes indre natur.

Så denne debat stiller dig da i hvert fald ikke mindre frit i forhold til hvornår du ønsker at klippe hæk.

Klausuler vedrørende klipning af hæk

Der kan også være særlige lokale hensyn og klausuler at tage hensyn til. Lokale bestemmelser om hvordan din hæk skal holdes. Og hvornår hækken skal klippes. Sådanne regler kan være meget detaljerede og involvere hæktype, højde og størrelse af hækken.

Men som reglen er det bare en simpel regel om at alle hække skal være klippet op til den og den dato som sikre at lokalområdet dog kommer til at tage sig nogenlunde ud.

Hække kan klippes hele året

Der er mange gamle huskeråd og formaninger vedrørende tidspunktet for klipning af hæk. Sandheden er imidlertid at under alle normale omstændigheder kan en hæk klippes året rundt. På det tidspunkt du finder passende.

Det er ikke en helt generel regel at hække kan klippes året rundt. Der kan være hække der har særlige vækstbetingelser at tage hensyn til. Eller der kan være blomstrende hække hvor det er tvingende nødvendigt at tage helt særlige hensyn til plantens natur.

Men Jo. Under alle normale omstændigheder vil de fleste gængse hæktyper kunne klippes året rundt på det tidspunkt du vælger.

En hæk er nemmest jo bedre stand den er i

En hæk er nemmest at holde jo bedre stand den er i før klipningen. Jo finere hækken står før klipning. Jo finere bliver den også af klipningen. Derfor er det vigtigt at hækken vedvarende holdes korrekt. For det sikrer dig en vedvarende glæde ved en fin hæk.

En hæk der i nogen tid ikke har været passet korrekt kan tage år at fremelske til fin stand igen. Men det kan lade sig gøre.

Hvad er årsagen til en forvokset hæk ?

Det behøver ikke at være manglende vilje der medføre at hækken plusselig forekommer viltre og uoverskugelig. Det kan være du nogle år bare har taget studserne. Hækken har hver gang umiddelbart taget sig fin ud efter klipningen. Men du burde alligevel have taget tre cm mere på hver side. Og nu efter 10 år står du pludselige med en hæk der er 60 cm. for bred. Og det er du ikke den eneste der har prøvet.

Nu er der så ikke andet at gøre end at få hækken kørt ordentligt i bund. Eventuelt af en professionel du lejer ind til denne ene gang kraftig beskæring af din hæk.

Kraftig beskæring af hækken

Alle gængse hæktyper tåler kraftig beskæring. Der kan være særlige hensyn at tage. Men helt generelt må en kraftig beskæring af en hæk normalt siges at gå nemt og uproblematisk. Og det kan sagtens betale sig for dig at få beskåret din hæk i nødvendigt omfang.

En hæk i rette størrelse har virkelig stor betydning for den øvrige have og for dit velbefindende i dit hjem og i din have. Bl.a. fordi hækkens størrelse har afgørende betydning for lysindfaldet i dit hus og i din have.

Hvad tid på året beskæres hækken ?

Med forsigtighed og omtanke vil en hæk kunne beskæres året rundt. I værst tænkelige tilfælde vil en meget hård beskæring efterfulgt af en længerer periode med tørke kunne forvoldt skade på hækken ved at hækplanterne ikke kan tåle mosten og måske vil dø.

Men jeg vil ikke mene at det er en risiko du skal være overdrevet bange for i de regnfulde danske sommer. Men det er naturligvis noget du skal have i baghovedet når din beslutning om beskæring af hækken skal træffes.

Avanceret klipning af hæk

Klipning af hæk kan sagtens blive en avanceret affære. Alene hækkens størrelse og højde kan gøre det til lidt af et kunststykke at få hækken klippet. Men hække kan også have avancerede former og faconer og være faconklippede i karakteristiske skulpturelle former.

Alt dette øger kompleksiteten i det arbejde du står overfor i forbindelse med hækkeklipning. Og stiller igen stigende krav til værktøj og den udøvende håndværker.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner foretager enhver form for avanceret hækkeklipning. Både hos private og i virksomheder

Hvor høj må hækken være ?

Det kan altid betale sig at du afgør alle spørgsmål vedrørende din hæk i fred og fordragelighed med din nabo. Højden er en af de ting med hækken man altid bør drøfte i fred og fordragelighed med naboen.

Alternativet er et hegnssyn der kan afgøre sagen. Men et hegnsyn bliver en bekostelig affære. For den tabende part står med alle udgifterne – en komplet regning på hele sagen – som både involverer politiker, konsulenter og advokater – så kan du jo selv regne resten ud. Et hegnsyn er ikke en gratis offentlig ydelse.

Kan man ikke blive enige om andet er en højde p 180 cm en udmærket mulighed der af flere grunde er at foretrække. For det er også et slags grundtal ved hegnssyn.

Hvilken facon kan en hæk med fordel have ?

Det er i høj grad op til hvad der passer dig hvilken facon din hæk skal have.

En grundform du næsten altid med fordel kan falde tilbage på at at lade hækken være smallest foroven og bredest forneden. Det slipper mest lys ind over hækkens samlede flade. Og skulle også give det mindste tryk af sne om vinteren. Samt det som reglen er den form der er nemmest at holde sneen nede fra. Hvis det skulle blive nødvendigt.

Så er hækken  som en sukkertop set fra siden. Så er det næsten den optimale form. Det er også i praksis en meget smuk facon for en hæk.

Hvordan fornyer du en gammel eller hullet hæk?

Kraftig beskæring af hække er et nærliggende middel at bringe i anvendelse i fornyelsen af en hæk. Nogle hækplanter kommer igen selv om de skæres helt ned til jorden. Andre tåler kun knapt så hårdhændet en beskæring.

Du skal på ingen måder være bange for at foretage en beskæring af hækken. men det er klart at ved så hårdhændet en behandling gør man klogt i at vise respekt for plantens natur.

Pleje af unge hække

Nyplantede hække og helt unge hække kræver en særlige pleje. Som udgangspunkt skal en hæk ikke klippes før den når sin færdige højde og bredde.

Der kan være særlige stritter der med fordel kan fjernes. Men det er næsten noget du kan tage op med leverandøren.

Til gengæld undgår du ikke at kravle rundt og luge ukrudt de første år. En lille nyplantet hæk kan ikke slå igen og forsvare sig mod ukrudtet. Hvis du ikke gør det arbejde dør hækken som udgangspunkt.

Pleje af uklippet og fritvoksende hæk

Uklippede og fritvoksende hække klippes ikke. Det kan dog med fordel beskæres i overensstemmelse med planternes natur. Det vil vitalisere hækken og holde den ung og frisk at se på.

Foretages beskæringen af blomstrende hækplanter imod planternes natur vil de kunne protestere ved ikke at ville blomstre det følgende år. Så sæt dig med fordel ind i de planter du har med at gøre.

Mange uklippede hække består af planter der tåler at blive skåret helt tilbage. Det kan man, om ønsket, så gøre med års mellemrum. Så hækken kommer til at virkes som vital og ung.

Forstyrres fuglene af din hækklipning ?

Hækkeklipningen forstyre fuglene i hækken. Og en kraftig beskæring af hækken kan helt ødelægge eventuelle reder. Det taler for at du trækker hækkeklipningen ud til sidst på sommeren. Men så skal du jo leve med en langhåret hæk hele sommeren. Det er et valg du må træffe.

En ting du kan gøre er at foretage en meget let studsning i foråret. Som så ikke forstyrre fuglene. Fordi klipningen af gode grunde kun berøre hækkens overflade. Hvilket ikke påvirker eller ødelægger fuglerederne der som reglen er bygget dybere inde i hækken. Det betyder at du vil kunne trække anden klipning af hækken til sidst på sommeren. Da hækken ikke når at blive så lang.

Kipning af bøgehæk

En bøgehæk er på flere måder taknemmelig at have med at gøre. Den kan formes og beskære på mange måder. Og hvis man ikke er helt urimelig kan den holde til næsten alt hvad man byder den. For i sin midte har den en særdeles solid grundstamme at stå imod med.

Så bøgehækken kan også uden problemer modstå tyngden af sne.

Under sin opvækst til færdig højde kan man frit lade den vandre i højden. Nogle bliver nervøse over om den bliver tæt ved at den skyder hastigt i været. Men det burde ikke være noget problem. Hækken kan dog med fordel stadig som helt ung klippes ganske let i siderne.

Den stærke kerne i bøgen kan bl.a. anvendes til at skabe en svævende hæk. Eller andet interessant for din have.

På grund af den kraftige bærende indre struktur bliver beskæring af bøgehæk hurtigt et noget mere tungt arbejde. Hvor du hurtigt vil få brug for en professionel.

Klipning af ligusterhæk

Liguster er nem og taknemmelig at have med at gøre. Den er blød og let at klippe i. Men har dog også et klart potentiale til at blive høj og kraftig.

En liguster kan sagtens tage magten fra dig. Men kan altid nemt og hurtigt sættes på plads af en professionel. Uanset hvor viltre og voldsom en ligusterhæk er blevet er grenene stadig nemme og bløde at have med at gøre for en professionel hæksaks.

En liguster bør ikke klippes i toppen før den når fuld højde. Men kan muligvis med fordel beskæres let i siderne.

Om muligt bør man altid gøre en liguster smallest i toppen. Da den kan have vanskelig ved at bære nogen betydelig vægt af sne.

En ligusterhæk kan med fordel klippes to gang om året.

Klipning af Naurhæk

Naurhæk er blød og nem at skære i. Den tåler også kraftig beskæring. Og kan med fordel holdes i en kegleform. Naur kan også godt lide skygge. Naur er hårdfør og tåler vind og frost.

Klipning  af laurbær

Lauerbær har vundet stigende udbredelse som hæk. Den er velegnet både som klippet hæk og uklippet hæk. Den er forholdsvis hårdfør og kan klippes og beskæres på forskellige måder.

Lauerbær fås i forskelig størrelser. Og finder man den størrelse der vil matche den ønskede størrelse på den uklippede hæk man ønsker. Så er det jo bare fint.

Lauerbær er grundlæggende en sund og meget stabil plante. Men den kan sættes tilbage af en særlig hård vinter. Det formodes dog ikke at planten så dør. Men den vil i givet fald skyde forfra fra jordoverfladen. Problemet skal dog ikke tages for let da det kan være et stort problem på udsatte steder og en nedfrosset hæk ikke er noget kønt syn.

Planter du en lauerbærhæk på et for planten for udsat sted risikere du at komme ud i en masse problemer med at udskifte planten til anden form for hæk eller at skabe en form for læ til planterne. Helt eller delvis visne planter er ikke et smukt syn. Så du vil i givet fald være nødt til at gøre noget.

Laurbær kan med fordel beskæres frem for klippes

En lidt speciel ting ved klipning af lauerbær med en almindlige hækkesaks eller kækkeklipper er at de store blade kan blive klippet midt over. Og få en liden køn brun kant. Det kan modvirkes ved at klippe i det meget tidlige forår. Så de grimme blade hurtigt dækkes af nye skud.

Et argument for at klippe lauerbær i det sene efterår er at de nyeste skud der er mest sårbare for vinterkulden fjernes fra planten.

En lauerbærghæk kan derfor med fordel klippes i de tidlige forår eller i det sene efterår.

Klipning og pleje af buksbom

Buksbom er en forfinet stedsegrøn plante i flotte grønne nuancer. Den er nøjsom og er bl.a. elsket for evne til at kunne klippes i facon. Den kan holdes som lille forfinet hæk eller plante. Eller slippes løs og blive til en stor flot og mægtig plante der ser skøn og imponerende ud i haven.

Selv om buksbom er en meget nøjsom plante at have med at gøre. Så er det også en plante der giver uendelige muligheder for skønhed og kreativitet til rette haveejer der har viljen til at gøre brug af plantens potentiale.

Buksbom kan formes som dyr, genstande eller som paddehatte.

En buksbom er langsomtvoksende og kan blive hundredvis af år gammel. Og har været populær siden romerriget.

Også her i Danmark er buksbom en gammel kulturplante der bl.a. ses i levende grønne monogrammer. Og har anvendelse i f.eks. slotshaver.

Den kan formes som dyr, genstande eller som paddehatte. Det er nærmest kun op til din egen fantasi hvad du vil med din buksbom. Den kan bruges som hæk eller kantplante og som solitær fritvoksende busk. Jo mere du klipper og beskære en buksbum jo tættere bliver den faktisk. Det skyldes at den sætter nye skud fra blotlagte grene.

Du kan øge kompleksiteten i dit arbejde med formgivning i haven via buksbom ved at lade flere planter vokse sammen. Og gerne lade de de enkelte planters oprindelige facon genspejle sig i den samlede figur der nu opstår.

Det tager årevis at fremelske de smukke figurer i buksbom

Det tager årevis med indsig og omstædeligt arbejde for den engagerede person at skabe de figure buksbommen er så kendt for. Og som ved første syn ser så nemme ud. Men der er virkelig lagt noget arbejde i sådanne planter. Så det er nok godt nok at buksbom kan blive virkelig gammel.

Buksbom elsker forfinet pleje

Buksbom er også modtagelig for en mere forfinet pleje. Der fås særlige gødninger til buksbom. Og der er naturligvis noget man også interessere sig for når man har lagt meget tid i sin pasning af planten.

Som udgangspunkt er buksbom en plante der giver rigtig meget igen mod en helt minimal indsats til pasning og pleje. Men det er også en plante du om ønsket kan bruge rigtig meget tid på. Og der får du også meget igen.

Buksbom forsvare sig med kemi mod andre planter

En buksbom frigiver stoffer der kan skade andre planter. Derfor kan der ved fordel opretholdes en afstand mellem buskbommen og andre planter.

Bemærk: Nogle mennesker mener at buskbum lugter af pis. Nogle arter lugter mere end andre. Buskbum kan være smuk at have omkring trasser. mens andre folk af nævnte årsag ikkemener at buskbum hører hjemme i nærheden af trasser.

Buksbom kan på mange måder bidrage i haven

Du behøver dog ikke arbejde i dagevis med jævnlige mellemrum for at få buksbom til at bidrage med rigtig meget i haven. En opstammet kugle eller en præcis klippet firkant i kan f.eks. danne den fin og iøjnefaldende kontrast i en ellers naturlig og lidt viltre have.

Beskær og klip gerne buksbom i fugtigt vejr eller i regn da tørke og sol kan give skader på den nyklippede plante.

En gammel forvokset buksbom kan med fordel beskæres over fler år. Indtil den ønskede virkning er opnået.

Et forslag til klipningstidspunkt af buksbom kunne være sidst i august. Og skal planternes holdes i pæn facon bør de klippes mindst to gange om året.

Konklusion om hækkeklipning

Hækkeklipning er en dynamisk størrelse der i høj grad er op til dig at varetage og forvalte. Der er ingen facitliste. Men min erfaring er at jo bedre en hæk løbende passes, plejes og forvaltes i overensstemmelse med sin natur: jo smukkere bliver hækken. En hæk skal stryges med hårene.

De gamle husråd er ikke altid at foretrække og modsiges nogle gange af moderne videnskabelige resultater der fortæller om planterne. Så undersøg gerne dine muligheder for at pleje din hæk. Og inddrag den viden du får fat på. Men så længe du er nogenlunde fornuftig i dine handlinger så går det nok ikke helt galt.

Visse arter af hæk har særlige krav til pleje og pasning. Dem skal man overholde i forhold til plantens natur. Ellers kan hækken mistrives eller ikke give det igen man regner med.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner klipper gerne din hæk

Dans haveservice & Anlægsgartner klipper hække i Trekantsområdet: Vejle, Kolding, Fredericia, Horsens og Middelfart. Men vi kan komme og klippe din hæk i det meste af Jylland og Fyn. Og vi giver tilbud i hele Danmark.

Kontakt gerne Dansk Haveservice & Anlægsgartner for et uforpligtende tilbud på hækkeklipning.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud