Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Professionel haveservice i have, park og anlæg

af | mar 7, 2015 | Haveservice

Denne artikel fortæller dig om professionel haveservice:

  • Fordelene ved professionel haveservice
  • Hvordan får du den rigtige aftale i stand
  • Hvorledes prisfastsættes haveservice
  • Valg af den rigtige håndværker

Der er mange fordele ved professionel haveservice

Professionel haveservice giver dig en lang række fordele i dagligdagen.  Både privat som i forbindelse med en virksomhed. Du kan koncentrere dig om din familie eller forretningsiden din virksomhed. Det er vigtigt at den haveservice du modtager står i forhold til dit behov. Og da haveservicen også er i nær forhold til dit hjem – og eventuelt din virksomhed eller det sted du arbejder. Må du frit kunne tale med den du vælger til arbejdet med haveservice. Kort sagt: det skal være flinke folk der er til at tale med.

Både som privat og som virksomhed er der rigtig mange fordel ved at anvende professionel haveservice. Først og fremmest kan det give oplevelsen af at tingene gøres ordentligt og professionelt. Idealet er at tingene gøres præcist som du selv ville have gjort det med egne fingre. Det er en rigtig god oplevelse for både dig og håndværkeren når det er tilfældet.

En stor fordel ved at inddrage professionel haveservice i din have er at du derved som en positiv biting kan få professionel sparring og inspiration til din have og grønne anlæg. Og du har en kendt og vandt håndværker at gå til når du finder nye ideer via google eller i blade og medier eller som besøgende i andre haver.

Hvordan indgår du den rigtige aftale vedrørende haveservice

Det er grundlæggende et godt  udgangspunkt at du og din håndværker kan tale frit om tingene. Som en gammel håndværker engang sagde: “Hvis man tror man har en forståelse. Så har man ikke nogen forståelse. Det er vigtigt at opnå enighed i en fri snak. Man skal ikke tro man er enige. Man skal vide man er enige”.

Haveservice kan strække sig fra helt små konkrete opgaver hvor der indgås aftaler på håndslag over en mundtlig aftale. Til store komplekse opgaver hvor en skriftlig kontrakt er nødvendig. Haveservice kan dreje sig om opgaver i private haver eller om egentlig industriservice ved virksomheder. Det kan også være du selv laver en del af arbejdet og så punktvis indrager en pålidelig håndværker til særlige ting.

Har du fat på en ordentlig håndværker er der gode muligheder for at al samarbejde går godt og gnidningsfrit. For det har håndværkeren naturligvis også en interesse i. Som en erfaren havemand har sagt: “Så længe man opfører sig ordentligt overfor kunden, så beholder man også kunden”.

Hvad er prisen på haveservice

Der er som udgangspunkt ingen hurtige og billige genveje til den gode have. Du kan være heldig punktvis at kende en der har en grusgrav, lastbil eller andet og så derved at kunne skaffe f.eks. jorden eller bortskaffelsen billigt. Men i det store billede vil tingene for langt de fleste mennesker koste det de koster. Og det vil de også gøre for håndværkeren. Så hvis nogen pludselig kan tilbyde dig noget langt billiger end normalt så er der nok en god grund til det. På den anden side tager nogle firmaer også godt ved rent prismæssigt. Det bedste for dig er at finde en troværdig håndværker der tager den pris som godt hånværk koster. Det er den kurs vi har valgt i Dansk Haveservice & Anlægsgartner.

Haveservice kan for mindre opgaver med fordel aftales med fast pris på håndslag. Mange kunder ønsker jævnlig punktvis hjælp. Også her kan prisen aftales som fast pris eller timepris fra fra gang til gang. En tredie mulighed er at arbejdet udføres på timepris. Eller at du med håndværkeren indgår aftale om et loft for hvad prisen højst må blive. Her vil håndværkeren hjælpe dig  med at fokusere på det centrale i opgaven så du får mest muligt for pengene.

Det kan også være at du simpelthen vælger frit budget til din håndværker. Fordi tingen bare skal laves og være i orden. Det vil enhver seriøs og troværdig håndværker naturligvis elske. Men også betragte som en stor tillidserklæring. Som han også som håndværker må leve op til. Så har du fat på en ordentlig og troværdig håndværker kan det være en fordel på den måde. Og du vil i år- og årtier frem kunne nyde det veludførte førsteklasses håndværk i din have.

 Hvorledes vælger du den rigtige håndværker

Den rigtige håndværker er den du taler godt og frit med og som er prismæssig troværdig. I Dansk Haveservice & Anlægsgartner tilstræber vi os på at optræde professionelt og troværdig overfor kunden. Vi ønsker at fastsætte vores priser så de er rimelige for vores kunde og os selv. Grundlæggende ønsker vi kun at udføre kvalitetshåndværk. Men vi har naturligvis forståelse for hvis arbejdet må underordne sig et budget. Vi ønsker dog ikke at lave sjusk. Det vi laver skal være i orden.

Vi er altid klar på at hjælpe dig i din have. På dine betingelser. Vi kører først og fremmest i byerne Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia og Middelfart. Og giver gerne tilbud i det øvrige Danmark. Kontakt os endelig for en snak om din opgave.

 

 

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud