Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Perfekte Havefliser – Sådan gør du – Den grundlæggende artikel om havefliser

af | dec 25, 2015 | Belægning, Nybyggeri

Målet for denne artikel er første og fremmest at gøre dig opmærksom på de mange muligheder for at skabe fin belægning og perfekte Havefliser i den private husstand. Og hvorledes du samarbejder med den dygtige og engaserede håndværker vedrørende belægning i hjemmet og først og fremmeste havefliser.

Perfekte Havefliser som et af mange belægningstyper i haven

Der findes et utal af muligheder for at finde den rigtige belægning til din have når du ønser perfekte havefliser. I virkeligheden vil jeg heller gå lidt bredere ud i denne artiklen der ellers har overskriften “Havefliser” og også komme en del ind på hvad alternative belægningsformer i haven også kunne være.

 • Tegl
 • Klinker
 • Betonfliser
 • Natursten – sandsten mv.
 • Syntetisk natursten
 • Skærver
 • Grus
 • Træ
 • Syntetisk træ

Der er utallige valgmuligheder for belægning og perfekte havefliser

Indenfor hver kategori er der også utallige valg og muligheder. Det er ikke min mision i denne artikel at vise dig samtlige muligheder. Derimod vil jeg give dig tilstrækkelig viden til selv at opsøge dem ved at du bliver opmærksom på at mulighederne findes.

Artiklen bliver altså noget bredere end et snævert fokus på alene havefliser. Det skyldes at det vigtige ved belægning i haven i virkeligheden ikke selve belægningen; men dens anvendelse og funktion i haven som en del af haven. Og den velvære den indgyder i oplevelsen af haven. Og de muligheder for sammensmeltning mellem belægning og have som materialerne tilbyder.

Perfekte havefliser som en del af hjemmet og haven

Der er flere grunde  til du i forbindelse med belægning i haven ikke alene bør interessere dig snævert for mulighederne i havefliser. For det første giver de forskellige materialer muligheder for hvor bekvemt man har det i sin have.

Træ er f.eks. varmt og der skal ikke være mange grader udenfor før man kan færdes på en træterrasse i strømpesokker eller bare fødder. Til gengæld kan en træterrasse nemt blive glat og slimet når det er fugtigt og regn. Mens betonfliser stadig har en rug og sikker flade at færdes på.

Belægningen som en del af havens design

Årsagen til at man ikke kan beskæftige sig snævert alene med havefliser er at der findes så helt utrolig mange fine muligheder for materialevalg. Og langt de fleste materialer, belægningssten og havefliser udelukker ikke hinanden. Tværtimod. Så inden for de forskellige hovedkategorier af belægning findes der et hav af muligheder – der også kan komplimentere hinanden. F.eks. inden for sandsten hvor forskelige arter og farver kan spille sammen.

Mange af materialerne kan supplere hinanden: betonfliser rundt om huset og så en flot terrasse i syntetisk træ – og måske en en sti i slotsgrus rundt i haven. Derudover er der også mønstre som de forskellige fliser kan vælges at ligge i. Der er utallige kombinationsmuligheder til din kreative udfoldelse og personlige valg ved opbygning af belægning i din have når du ønsker perfekte havefliser.

Valg af materialer

I det følgende vil jeg gennemgå nogle af hovedegenskaberne ved visse af de væsentligste materialer der kan bruges ved belægning i din have.

Beton

Betonfliser: Den klassiske belægning i din have. Slides med tiden på en liden smuk måde. Men ligger de beskyttede og i læ kan de holde sig nye og friske i årtier. Tåler kun vanskeligt mekanisk vedligehold. Men ser rigtigt godt ud når de er nyanlagte. De er nemme at arbejde med og tilvejebringe. Giver et godt forhold i pris/areal. Betonvirksomheden bag betonflisen betyder en hel del for kvaliteten.

Natursten

Natursten: Anses af mange for at være en noget mere eksklusivt valg end beton. Og den dygtige designer og håndværker kan med natursten opnå magiske virkninger i haven. Hvor belægning i natursten glider ind i havens organiske præg og giver en meget lækker virkning. Helt i modsætning af beton.

Natursten har mange andre fine egenskaber. De kan være mere lækre at gå på*. Og er kendte for at kun at blive smukkere med årene. Belægning i natursten tåler uden problemer hårdhændet vedligeholdelse som rengøring med højtryksrenser. Hvilket alene vil gøre at de igen fremstå nye og friskt anlagte.

*En kunde til et tilbud fra Dansk Haveservice & Anlægsgartner fortalte om sin belægning i natursten: Efter jeg fik mine fliser i natursten er forskellige små dyr som fugle og andre smådyr begyndt at sidde på fliserne. Det skete aldrig da jeg havde betonfliser. Kunden fortsætter: Naturstenen er meget lækker at færdes på. Og der skal ikke meget varme i luften for de også er komfortable i bare fødder.

Ved du dette om sandsten:

Oplysning: Vidste du at sandsten kan være så stærke at de som flise kun behøver at have 1/3 af tykkelse som en betonsten af samme areal ? Samt at mange eksotiske stenarter fra udlandet sagtens kan tåle det danske klima.

Træ

Træ: I dag er der et utal af muligheder for lækker træ til haven. Træ kan nemt skaffes som et ensartet industrielt produkt i ethvert kvalifisert byggemarked. Du fortæller farven, strukturen i træet om det skal kunne holde 5, 10 eller 45 år og så videre. Og så har byggemarkeder ganske enkelt en tabel hvor de så kan sige: jamen så er det denne træ du skal bruge. Så nemt er det.

Træet er imidlertid også helt afgørende for den efterfølgende vedligehold. Der kan være meget vanskeligt at udføre vedligehold på træterrasser med fine strukturer udfræset i træet. Så må man ty til højtryksrenseren og nøjes med hvad den kan udrette. Og det kan værer en kostbar affære at få håndværker som maler mv. til at istandsætte en sådan terrasse med rensning og de nødvendige oljer.

Naturligvis er det meget flot med de smukke strukture i træet. Men indtænker man den efterfølgende praktiske brug og vedligehold så er det nok noget man skal overveje. Der er heldigvis masser af brædder der også kan bygges trasser af.

Syntetisk træ

Syntetisk træ: Har de seneste år vundet stor respekt hos kunder såvel som håndværkere.

Design af havens belægning

Designet af din have skal først og fremmest komme fra dig. Du er havedesigernes, havearkitektens og håndværkerens største kilde til inspiration ved skabelsen af din have. For Dansk Haveservice & Anlægsgartner er du vores største inspiration når vi bygger din have.

Du skal vælge følgende:

 • Det overordnede design.
 • Materialer til belægningen.
 • Farverne
 • Mønstrene
 • Sammensætningen

Selv om du hele vejen igennem vælger flotte færdige løsninger er der stadigvæk masser af plads til din personlige kreativitet. Du kan vælge sammensætningen af materialerne og forholdet mellem de forskellige materialevalg. Og du kan f.eks. udvikle dine egne mønstre for belægningen. Der er et uudtømmeligt ocean af muligheder.

Det overordnede design

Belægningen skal indgå som en del af din have. Det vigtige er at du har det godt med at være i din have. At haven giver dig energi og velvære til overskud.

Du bør ikke alene indtænke de æstetiske og visuelle udtryk i din have. Funktionaliteten skal også med. Det er f.eks. afgørende for hvor meget du selv kan opholde dig i din egen have om du har et læ når det regner eller om du har en terrassevarmer så du ikke behøver afbryde den hyggelige aftensamtale med gæsterne fordi det ellers kun er en smule for køligt.

Belægningen skal med andre ord være en del af helheden der får dig til at opleve glæde og velvære i haven. Det er op til dig at få grebet det an på rette måde.

Haven og dens belægning er en dynamisk størrelse

Du skal altid huske at haven er en dynamisk størrelse. Også med hensyn til havefliser og anden belægning i haven. Ud over et livforløb får du muligvis lyst til at ændre det oprindelige. Og det kan sagtens lade gøre.

Perfekte havefliser og belægning i husstanden

Havefliser er en del af havens design og overordnede møblement. Tingene i husstandens udeområder kan godt stå i forhold til hinanden. Men de må ikke være så forskellige at det virker smagløst. Det er som om når du indretter hjemmet. Der skal være en samlet virkning der tager sig godt ud. En uddannet designer vil vist kalde det: “princippet om stoflighed”.

Indkørslen

Indkørslen opbygges sådan den er solid. Rigtig mange byfolk vælger fliser i deres indkørsel. Mens det på landet er meget udbredt med grus eller skærver.

Ved valg af belægning og fliser til indkørslen kan du overveje muligheden for at anvende samme flise som anvendes i haven. De er en nem måde at opnå et samlede virkning for hele ejendommen.

Perfekte havefliser rundt om huset

Fliser rundt om huset har i hvert fald ved nybyggeri vundet stigende udbredelse de senere år. Det er der mange gode grunde til. Men ud over de praktiske aspekter er det også ganske udmærket sundt for huset. I det flisernes fald også fjerner vandet.

I det omfang fliserne lægger op til haven og dens grønne områder må fliserne antages at blive set som egentlige havefliser.

Der er nok heller ikke ret mange andre fornuftige muligheder at bruge end en flise til at dække op til huset.

Rigtig mange vælger en bredde på 120 cm i denne sti. Man kan argumentere for at vælger man 160 cm brede kan et ægtepar gå ved siden af hinanden hånd i hånd rundt om huset. Men det vil nok alligevel tage sig lidt voldsomt ud med så bred en belægning i en almindelig byhave. På landet med mere  rummelige omgivelser kan det nok bedre gå an.

Terrasse med perfekte Havefliser

Anlæggelse af terrasse har i dag mange andre muligheder end anvendelse af havefliser. Alligevel er havefliser fortsat et rigtigt interessant alternativ. Vælger man andre muligheder som træ mv. Så kan det både have en funktionel og visuel årsag.

Så det er et område i haven hvor du er rigtig godt stillet med hensyn til at udtrykke din personlige vision og kreativitet. For det er nemt at skabe terrassen i et helt andet materiale end havens øvrige belægning uden at helhedsvirkningen går tabt. Eller så det oven i købet styrker den samlede virkning af at haven er en helhed.

Egentlige have fliser

Egentlige havefliser skiller sig ud fra fliserne i indkørslen ved ikke at stille de samme krav til styrke som områder der også skal kunne holde til tung trafik. Det stiller dig mere frit i valget af fliser. Især hvis du vælger natursten. Som ikke alle kan skaffes også som kørefliser.

Havefliser og små belægninger i haven skiller sig endvidere ud ved normalt at afvandes ud over kanten. I modsætning til indkørslen der normalt er afvandet via riste. Ønske om afvanding via riste er altså i givet fald noget man skal gøre sin håndværker specifikt opmærksom på i forbindelse med belægning i haven.

Havefliser er på ingen måder bundet til huset eller taresen. Men kan lægges frit i haven efter ønske og behov. Og det kan der være mange gode grunde til.

Hvor mange trasser og fliser har jeg brug for ?

Du bør dog også overveje hvor mange steder du har brug for fliser og terrasser i haven. Jeg har set mange store smukke haver. Med masser at skønne terrasser og havefliser rundt i haven. Men folkene fortæller at det oftest falder tilbage på at der kun anvendes en eller to af dem i det daglige. Mens de øvrige sjældent eller aldrig anvendes. F.eks. den terrasse ved huset fordi den er lige i nærheden. Og er der en sø på grunden vil man nogle gange have lyst til at sidde ved søen og derfor vil terrassen ved søen også nogle gange blive brugt.

Der kan dog være masser af praktiske grunde til at få lagt havefliser og anlagt terrasser på forskellige steder i haven. Blandt andet sollysets indfald i haven; drager mange mennesker til at få lagt havefliser bestemte steder i haven. Fornemmelsen af bekvemt at kunne opholde sig bestemte steder i haven er naturligvis også skøn.

Perfekte havefliser er et udpræget valg til sådanne solpletter og skønne pletter rundt om i haven skal indrettes. Og kan på alle måder ses som en engangsudgift som du uden synderlig vedligehold kun har fordele ved når først arbejdet er udført.

Vælger du en betonflise behøver du alene at anvise en dygtig håndværker arealet. Alt er ligetil og kan stort set ikke gå galt.

Vælger du en natursten bør du gøre en ordentlig indsats for at søge markedet igennem. Der er et utal af muligheder. Og du bør finde den helt rigtige for dig. Desuden kan du med fordel bruge tid på at finde et lækkert mønster til din belægning. den kvalificerede håndværker kan nemt udføre arbejdet for dig. Uanset hvor kompliceret et anlæg du har sammensat.

Stier i haven

Ved anlæggelse af stier rundt i haven har du mange andre gode muligheder  end fliser. Selv om fliser osse er en rigtig god mulighed. Af andre muligheder kan nævnes: slotsgrus, skærver, grus.

Alligevel er fliser på mange måder en rigtig god løsning. De er nemme at veligeholde og holde frie for ukrudt og snavs. Er det en natursten tåler den sagtens hårdhændet vedligeholdt med voldsomme maskiner. og vil stadig være som ny. Og det kan give en rigtig fin og eksklusiv virkning i din have.

Valg af perfekte havefliser

Når du har truffet et beslutning om at få lagt fliser i haven står du overfor nogle forskellige valg. Dem kan du tage op med din håndværker. Men du kan også selv undersøge markedet for muligheder.

Nogle af de valg og muligheder du bør kigge på før du træffer det endelige valg er:

Tegl: meget solide, indfarvede, holder sig godt, fås i kurente størrelser der er nemme at forholde sig til.

Keramiske fliser: Forholdsvis nyt i norden. men en gammel kending i Italien.

Betonfliser: Er kendte for nemt at kunne skaffes på anfordring i kurante størrelse der er lette at have med at gøre. Er nemme at forholde sig til og tale med sin håndværker om da de ses mange steder i samfundet.

Natursten: Er meget flotte og kan yderliger forskøndes i deres virkning ved at blive lagt i smukke mønstre. Brug noget tid på at udsøge det rette for dig. Det er muligt at din drømmefliser i natursten til haveflise ikke findes som kørefliser. Men det bør ikke holde dig tilbage for at anvende din drømmefliser i haven. På grund af de mange muligheder vil du nemt kunne finde en komplementær løsning til indkørslen. Natursten flyder også mere organisk sammen med den øvrige have.

Valg af mønstre

Der findes et utal af smukke mønstre du kan få anlagt dine havefliser i. Mange af mønstrene er både en berigelse og en oplevelse at kigge på. Nogle af de smukkeste og mest kendte er:

 • Chelsea mønster
 • OPUS-mønster
 • Sildebensmønster
 • Kvadrat mønster

Til mønstrene høre ofte opskrifter og tekniske specifikationer. Og nogle leverandører levere paller med sten stablet op i den rækkefølge de skal tages. Med tilhørende opskrifter. Så gem alle data på hvor og hvornår du har set et smukt mønstre. Så kan du og din håndværker finde tilbage til mønstret igen.

Foruden de mange eksisterende mønstre kan du også skabe dine egne mønstre. Desforuden du kan lege med materialevalget og sammensætte forskelligartede materialer. Det giver sig samlet set millioner af kombinationer. Og der er alt mulig grund til at du burde kunne sammensætte den helt rigtige belægning i din drømmehave.

Valg af placering

Placeringen af havefliserne er afgørende for hvor meget du får anvendt haveanlægget. Normalt vil du nok bruge fliserne mest hvis de ligger tættest på huset. Og i bedste fald er solen også her. Mange vælger imidlertid at få anlagt havefliser efter hvor solen er optimal i haven. Eller at få havefliser mere end et sted i haven. Og det kan sagtens være en god ide.

Din håndværker kan også have en god ide du ikke selv har tænkt på endnu.

Anlæggelse af havefliserne

Havefliser kan anlægges på forskellig vis. Der findes også fliser der bare skal lægges på jorden fordi væksten imellem dem giver charme.

Havefliser behøver ikke tilnærmelsesvis at skulle holde til det samme tryk som kørefliser. men prisdifferencen er ofte så lille at håndværkeren ofte vælger at anvende samme flise som haveflise og køreflise.

Bunden for havefliserne bygges op i sand. Men kan med fordel understøttes af et lag stabilgrus. Muldvarper kan f.eks. ikke lide stabilgrus. Så de kommer ikke og prikker til fliser med stabilgrus under. Hvis fliserne ligger i rent sand vil sandet med årene formulde. Men sand burde oftest være nok i sig selv.

Der er masser af årtier gamle haveanlæg der ligger som nyanlagte. Selv om der kun er sand under. Stabilgruset er derfor under normale omstændigheder kun et ekstra plus.

Din håndværker ved præcis hvad der skal til for at du får en flot og vedvarende smuk belægning.

Hvordan får du grebet din belægning an ?

jeg gennemgår nu to fiktive case med fokus på samspillet mellem dig og og din håndværker i forbindelse med belægning og havefliser på din ejendom:

Case 1: Back to basic

Kunden vil gerne have en ordentlig og solid løsning. Der skal ikke smides runde med pengene. Men en solid og ordentlig løsning må gerne koste det nødvendige.  Der skal ikke spares på dræn eller noget. Kort sagt en fornuftig og solid løsning ønskes (Her har i vist at gøre med en velstillet jyde).

Kunden vælger en 40-40 flise i IBF. Den er en sund og fornuftig flise. Den kan lægges pænt uden de store overvejelser. Den kan anvendes både i indkørslen, rundt om huset og i haven. Den tager ikke vejet fra folk der ser flisen. Men det er en jævn pæn flise der også tage sig godt ud. Flisen er i lysegrå der stå til det nybyggede hus. Kunden vil gerne have en lidt mere varm terrasse. Her vælger han en sort syntetisk træ i en smuk struktur.

Terrassen hæves med en kant hele vejen rundt. Så der ligesom bliver et lille trin man træder op på terrassen med. Det finder kunden pænt. Håndværkeren er enig.  Håndværkeren foreslår at 40-40 flisen også anvendes til at lægge en køreflise langs trætarasene. Det samtykker kunde til. Det beskytter terrassen mod græsslåmaskinen og gør at man ikke hele tiden skal rense ukrudt langs terrassen.

Terrassen støbes ikke fast men stå på fliser der er lagt i afrettet sand med fiberdug på. Så er det også nemt at foretage ændringer senere i livet.

Hele anlægget er i fornuftige og solide materialer. Og efterfølgende nemme at have med at gøre og vedligeholde. Materialernes farver er afgjort af husets grundtone og kunne ikke være meget anderledes.

Hele opgaven er bondefornuft, solidt udført og kunne næsten ikke have været lavet meget anderledes.

Case 2 – Bevist kunde til lækre natursten i flotte mønstre

Kunden har af forretningsmæssige årsager brug for at ejendommen tager sig præsentabel ud. Kunden vælger lækre sandsten. Men kan ikke skaffe samme sten som køreflise og havefliser. Men fastholder at kørefliser også skal være en sandsten i samme art.

I den i øvrigt meget indbydende have vælger kunden en terrasse i det smukke Chelsea mønster.

I indkørslen fastholder kunden sandsten. Der kan skaffes i samme art som til havefliserne. Men kun i mindre størrelse. Her vælger kunden derfor det flotte OPUS-mønster.

Kunden har lagt hele sin energi i at finde den rigtige sandsten. Og har herefter kunnet koncentrere sig om at vælge de flotteste mønstre.

Kunden har selvsagt lagt noget energi i at finde den helt rigtige håndværker til udførelsen af opgaven. Fordi det ved en sådan opgave har stor betydning med rette håndværker. Kunden er meget præcis og bevist i sine anvisninger til håndværkeren. Men lytter også åbent til håndværkerens faglige rådgivning og livslange erfaring.

Der er ingen flise rund langs huset fordi der i forvejen er flotte bede.

Hele opgaven bygger på kundes ideer og vilje til kreativitet og forandring.

Aflevering og vedligeholdelse af havefliserne

Som det sidste strøer håndværkeren sand ud over det færdige projekt. Dette er en meget vigtig del af projektet. Fordi sandet er det der falder ned i fugerne og binder fliserne på den rigtige måde.

I en periode efter havefliserne er færdige skal du bearbejde sandet med en kost for at få det til at falde ned i revner og huller mellem fliserne. Opbruges det foreliggende sand må du fylde mere sand på fliserne. Jo mere du bruger kosten jo bedre er det. Arbejdet stopper efter nogen tid når fliserne ikke bruger mere sand.

Med jævne mellemrum f.eks. en gang om året kan du fylde lidt sand på fliserne og feje rundt for at efterfylde fugerne. Sandet renser samtidig fliserne.

Professionel vedligehold og ændring af havefliser

Du har måske fliser i haven med en vulk der skal rettes op. Eller der stå vand på et punkt. Eller nogle af fliserne har taget sig til og er ikke hvad de har været. fliserne trænger til en grovkornet rensning. Dine behov kan have ændret sig og du vil derfor have ændret lidt i belægningen. Tilsyneladende småting.  Men du føler stadig at du hellere vil overlade arbejdet til et firma.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner tager sig af alle opgaver vedrørende ændring og vedligehold af dine havefliser. Også dine små og mindre opgaver vedrørende havefliser har vores interesse.

Valg af håndværker til have fliser

Jo mere afklaret du selv er jo nemmer er opgaven for håndværkeren. Det nemmeste for den kvalifiserede håndværker er at udføre hele projektet ud fra en målfast tegning du overdrager ham. Det eneste han så skal er at afgøre med sig selv om projektet er praktisk mulig at gennemføre.

Du ønsker måske alternativt at lade dit projekt udfør i en praktisk og levende dialog med håndværkeren. Derfor har du brug for en reel person med en faktisk indsigt og erfaring i håndværket som du kan tale med om de løbende arbejde.

Det er vigtigt at du finder en dygtig håndværker til anlæggelse af dine perfekte havefliser. Korrekt lagte havefliser forbliver på deres plads i årtier og er en kilde til vedvarende glæde. Derfor kan det sagtens betale sig at få arbejdet gjort ordentligt i første omgang.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner lægger gerne dine perfekte havefliser

Dansk Haveservice & Anlægsgartner anlægger enhver form for belægning og perfekte havefliser i din have. Vi har gode erfaringer fra de mange projekter med havefliser og belægning i hver vi hvert år udføre for privarte haveejere.

Vi kan både arbejde ud fra målfast tegning anfordret af havearkitekt og i en løbende dialog med dig vedrørende et igangværende projekt. Vi kommer også gerne med løsningsforslag vedrørende din opgave.

Kontakt gerne dansk Haveservice & Anlægsgartner for et uforpligtende tilbud vedrørende belægning og perfekte havefliser på din ejendom.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner beskæftiger sig med enhver form for perfekte havefliser. Både nyanlægning af havefliser og omlægning og renovering af eksisterende havefliser. Kontakt os gerne for et godt tilbud om have fliser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud