Professionel plantning og renovering af din hæk

Kvaliteten og trivslen af din hæk er helt afgørende for kvaliteten og trivslen af dit haveliv.

Dansk Haveservice & Anlægsgartner planter gerne din hæk efter alle professionelle foreskrifter. Og giver i den forbindelse god og professionel rådgivning.

Nyplantning af hæk

Hækken er en væsentlig og kostbar del af din have. Og har stor nytteværdi og gennemgribende betydning for dit haveliv. Ved nyplantning af en hæk er der mange hensyn der skal tages for at hækken bliver vellykket. Det kræver erfaring og professionel indsigt at plante en hæk ordentligt. Derfor bør du vælge Dansk Haveservice & Anlægsgartner som leverandør af din hæk. Og derved sikre dig at alle professionelle hensyn er taget. Det giver dig en stærk og sund hæk.

Jordforbedring til hæk

I forbindelse med platning af en ny hæk er det vigtig at der foretages det nødvendige jordarbejde som forarbejde til plantningen, ellers er det så godt som sikkert, at du står over for forskellige problemer med hækken i de kommende år. Så den usynlige del af arbejdet er helt afgørende for hækkens trivsel. Bliver jordarbejdet ikke gjort ordentlig i første omgang, så skal du til at købe det som et specialprodukt hvis hækken senere mistrives. Derfor skal arbejdet udføres ordentlig i første omgang.

Omplantning af hæk

Af og til kan det blive nødvendigt at starte forfra med en ny hæk. Vi klarer gerne arbejdet for dig. Vi kan bortskaffe den gamle hæk, og vi kan plante den nye hæk. Naturligvis får du altid god og professionel rådgivning med i købet. Arbejdet er vigtigt, da hækken har stor betydning i din have. Nogle gange er det blot få meter, der skal plantes om. Der kan være mange årsager til misvækst i hækken. det rådgiver vi dig om, når du kontakter os.

Renovering af hæk

Nogle gange kan en eksisterende hæk renoveres – og derved fornys. Ofte ved beskæring eller ved at udskifte et begrænset stykke af hækken. Det er vigtig at vi får klarlagt den oprindelige årsag til eventuel mistrivsel. Og at rette op på dette kan sagtens komme til at kræve et større arbejde. Vi er nødt til at se hækken, og i den forbindelse få en god snak med dig om arbejdet, hvor vi klarlægger hvad vi kan gøre og hvordan det vil påvirke hækken og dine muligheder.

 

Tag straks kontakt til os om plantning, renovering og vedligeholdelse af din hæk

Ring eller skriv til os i dag og få styr på dit arbejde med hækken