Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Jordforbedring i private haver – Den grundlæggende artikel

af | mar 16, 2018 | Anlægsgartner, Haveservice, Nybyggeri

Dansk Haveservice & Anlægagarter er eksperter i jordforbedring. Kontakt os gerne hvis du vil være sikker på at jordarbejdet i din have og i forbindelse med anlæggelse af haver i nybyggeri og ved omlægning af eksisterende haver er i orden.

Mine to bedste råd:

 • Du må aldrig lade den unikke mulighed for jordforbedring i forbindelse med nybyggerig eller omlægning af haven glide dig af hænde
 • Artiklen handler også om hvorledes du slev kan foretage jordforbedring i din have.

Jordforbedring er en kompliceret størrelse

Jordforbedring kan være en kompliceret størrelse. I mindre omfang kan du selv foretage jordforbedring. Men du kan hurtig få brug for professionel bistand hvis opgaven har et støre omfang. Dansk Haveservice & Anlægsgartner er eksperter i jordforebring i private haver. I denne artikel deler vi ud af vores viden.

En god jord i haven gør alle aspekter af dit have liv nemmere og bedre samt mere glædeligt, indbydende og attraktivt

En god jord i haven gør alle aspekter af dit have liv lettere og bedre. Det forbedre gangske enkelt din livskvalitet og din familiens glæde ved haven. Så det kan altid betale sig for dig at få foretaget den nøsvendige jordforbedring.

Nye Haver: Totalentrepriser ved anlæggelse af nye haver giver dig en unik mulighed for jordforbedring

Er du nybygger står du med en unik mulighed for at forbedre din have jord. Jeg kan på alle måde anbefale at du bruger den mulighed du her står overfor til at udføre jordforbedring. Da en forspildt chance her vil være meget dyrt, kompliceret og besværligt at rette op på senere.

 • Ved nybyggerig og total omlægning af haven: Du må ikke lade den unikke mulighed for jordforbedring slippe dig af hænde.

Overvej at få gjort jordarbejdet ordentligt engang for alle

Jeg vil sige at lige det her med jordforbering: du kan gøre meget selv. Og især hvis du har årene for dig og viljen til det. Men hvis du er have entusiast og har mulighed for det. Så bør du en gang for alle få foretaget en professionel jordforbedring af en professionel ekspert. Og her  mener jeg af en en rigtig professionel. Der er så mange der lige kan et eller andet med jord. Men det her er en alvorlig sag og en dyr fornøgles hvis det ikke udføres ordenligt. Så her her du brug for en udlært gartner der aldrig går på kompromis med sit jordarbejde eller ligefrem en disideret uddannet ekspert i jordforbedring – med masser af praktik erfaring.

Sådan genkender du behovet for jordforbedring

Hvis du genkender en eller flere af følgende symptomer i dele af haven eller i hele haven har du med stor sandsynlighed behov for jordforbedring:

 • Det står længervarende vand i punkter i haven eller i hele haven.
 • Hækken går ud i bestemte punkter – eller hele hækken for den sags skyld.
 • Hækken er svækket i betydelig omfang. Punktvis eller hele hækken.
 • Græsplænen vil ikke trives som forventet – enten hele græsplænen eller punktvis.
 • Jorden er umulig eller meget vanskelig at arbejde med. I hele haven eller punktvis.

Hvad skyldes problemerne i jorden ?

Der er overordnet flere årsager til de problemer du oplever med jorden i din have. Hvis du bor i nybyggerig er er det helt overvejende sandsynlig at jorden er ødelagt af store maskiner i forbindelse med byggeriget.

 • Traktose
 • Dårlig jord fra naturens side

Jorden i din have skal tjene de forskelige formål

Du har forskelige formål med arealet i din have. Jorden skal på forskelig vis tjene de specifikke formål. Såvel som at jordforbedring skal tilrettes de specifikke formål.

Hvis du har fed leret jord ?

Hvis din jord er for fed til formålet kan du blande biologisk materiale og vasket grus i passende størrelser i jorden. Det vil normalt løsne jorden. Pas på med hvilke materialer du bruger. For råstofferens kvalitet er af afgørende betydning for resultatet. Du kan gøre meget selv. men hvis det er støre områder og det er nødvendig at går i dybden med arbejdet får du hurtig brug for professionelle eksperter på området.

Hvis du har sandet jord ?

Så lægger du god kompost i jorden. Som du vender op med den eksisterende jord.

Hvis du har tørvejord ?

Tørvejord kan forbedres med delvis omsat kompost, stenmel og kalk.

Hvis du har traktose

Ved traktose for du hurtige bruge for hjælp fra professionelle eksperter til  udbedring. Traktose er desvære et meget udbredt fænomen. Og er det ved nybyggerrig og du har fået anlagt haven af en håndværker der ikke er sin opgave helt voksen, så står du med lidt af et problem. Traktose kan forfindes både punktvis og i hele haven. Normalt kan en kvalificeret håndværker let behandle traktose.

Jordforbedring af haver i forbindelse med nybyggerig

I forbindelse med en totalentreprise i forbindelse med nybyggerig står du med unikke muligheder at foretage rette jordforbedring i din have en gang for alle. Det kræver først og fremmest at du får fat rette håndværker med rette vinden og erfaring.

Foretag altid jordforbedring i forbindelse med anlæggelse af ny have

Det vil altid være min bedste anbefaling at du foretager den optimale jordforbedring i forbindelse med anlæggelsen af en ny have. Du kommer aldrig igen til at stå over for så god en mulighed for at foretage jordforbedring. Fortryder du senere ikke at have fået foretaget den nødvendige jordforbedring bliver det op af bakke. Da du så skal skille den anlagte have ad og tilføre råstoffer. Plus i givet fald også fjerne råstoffer for at kunne komme til med de nye og bedre råstoffer. Samt genopbygge haven. Det bliver noget af en omgang.

Nybyggerig giver unikke muligheder

I forblindelse med nybyggerrig står du med særlige problemer og også unikke muligheder for at gøre noget rigtig godt for sig selv og din familie og din have. Det vil egentlig ikke koste så meget mere at få hele haven anlagt ordentlig fra starten. Men mange husejere er så pressede af banker mv. at den lille ekstraudgift på et første klasses have for dygtige og samvittighedsfulde fagfolk frem for en tredie sorterings have.

Så sandsynligvis vil du ikke lytte til det der står her. Fordi det koster lidt ekstra. Og du tager det billige tilbud. Men det vil nemt kaste dig ud i en meget alvorlig situation. Jeg kan simpelhen ikke tilstrækkeligt understege hvor vigtigt det vil være for dig og din familie at få anlagt haven ordentlig i første omgang – inklusive første klasses jordarbejde.

Jordforbedring ved nybyggerig er industrielt og professionelt arbejde

 • Den værste situation for dig som haveejer: er hvis du er nybygger og har fået anlagt en ny have. Der så ikke virker ordenlig fordi helt fundamentale ting som jordforbedring ikke er foretaget ordentlig fra starten. Her kan det blive meget dyrt at lave om igen. Du mister i realiteten den have du har anlagt. Plus at du skal anlægge en ny have. Plus igen at en lang række fornemme råstoffer i store mængder sandsynligvis bliver nødvendige – hertil kommer eventuel bortskaffelse af foreliggende råstoffer for at få plads til råstofferne til jordforbedring.

Regnorme og andre søde væsner klare ikke jordforbedringen i vores moderne tid

Ofte spørge fortvivlede haveejere hvad de skal gøre med den haven de nu har og som der tilsynlenandende er noget fundamentalt galt med. Hvortil behjertede have entusiaster fortæller om hvorledes du skal fange regneorme og sætte ud i haven. Som så vil løsne jorden. Og om planter der med deres rødder giver jorden luft og næringsstoffer. Men det var også tilstrækkeligt dengang i gamle dage. Da huse blev bygget med håndkraft. I dag bliver huse bygget med maskinder der måske vejer op til 27 tons eller mere. Og det er derfor nødvendigt med drastiske midler at modvirke den – ødelæggelse – der er sket af den den jord der nu skal være din have.

 • Som minimum skal din jord derfor grubbes. Her er det væsentligt at du rammer den rigtige håndværker der arbejder samvittighedsfuld og ordenligt med arbejdet. Han bearbejder jorden med forholdsvis kraftige gravmaskiner på en måde der modvirker de tidliger maskiners ødelæggelser.

Råstoffer som en del af jordforbedringen i nybyggerrig

Bor du i stive lerjorder er nyanlægningen af de have en unik og enkeltstående mulighed for at få forbedret jorden i haven. Og jeg vil sige det rent ud: hvis du ikke får udført jordarbejdet ordentlig nu. Så står du overfor alvorlige problemer. Der hvis de senere skal rettes op nemt ville kunne ramme beløb på det dobbelte eller mere af hvad du nu giver for hele haven. Det skyldes at arbejdet med at lave noget om der allerede er lavet forkert langt kan overstige hvad det vil koste at anlægge for ny.

Mange håndværkere ved udmærket hvordan de skal fremkalde den mest perfekte og lækre have jord fra den mudder og slim eller anden umulige lerjord du står overfor. Men mange siger ingenting og afgiver et tilbud uden jordforbedring. Det skyldes at håndværkeren ved at kunden for længst er stådet af alene på grund af den måske endda meget beskedne merpris for ordenlig og professionel jordforbedring i forbindelse med nyanlægninger.

Jordforbedring til hæk

Det er af afgørende vigtighed for hækkens velbefindende at jordforebringen foretages omhyggeligt i forbindelse med plantning af hæk. Jordborbedringen i forbindelse med plantningen af en hæk er tæt knyttet til de lokale forhold. Du bør altid tale med din gartner eller have ekspert om den nødvendige jordforbedring i forbindelse med plantningen af din hæk.

Jordforbedring til græsplæne

Anlæggelse af ny græsplæne er en helt unik mulighed for jordforbedring i haven som du ikke må lade gå fra dig. For en minimal merpris når du fremragende resultater der ville koste lidt af en formue hvis det senere skal udføres som enkeltstående produkt.

De problemer du står overfor i din have kan have flere årsager:

 • At det fra naturens side er jord der er dårligt egnet til din type af have.
 • At jorden lider af traktose efter kørsel med tunge maskiner.
 • At jorden er for tung og leret.
 • At jorden er for mager og mager og sandet.
 • At der er giftige kemikaliser i jorden.

Jordforbedring i køkkenhaver

Køkkenhaven er et af det steder du sikkert interesseret dig for jordens kvalitet. Det vil være nemt at lægge en masse tal ud over jordens samenkætning. Men det kan jo være vanskelig at forholde sig til. Og forandre sig aligevel lidt med afgrøderne.

 • Jorden i køkkenhaven skal være let og lækker at arbejde i med hænderne. Og skal med dine bare ænde kunneplante en plante.
 • Former du pølser og figure skal de falde fra hinanden når du slipper dem. Ellers er jorden for klistret og leret.
 • Forestil dig jordens krummestruktur som i en god brunkage.
 • Regnorme i køkkenhave er et godt tegn på at jorden er sund og i god form.

Sådan kan du forbedre din jord i køkkenhaven:

 • Tilsæt gerne naturlige organiske materialer
 • Hvis jorden er for fed kan du også tilsætte naturlig vasket sand (0-0,4 mm) (Ikke skarp grus) fra grusgrave. Dette vender du i det øvereste jorlad med en faktor på 1,5 i forhol ditl hvor tykt lag du har lagt ud. Herefer topper du op med et lag god kompost fra kompostbunken.

 

Kartofler kan forberede din jord i køkkenhaven: Det er en god ide at dyrke kartofler i det første år hvor du forbereder en køkkenhave. Men har der op til være græs i området så vil smælderlarver kunne ødelægge udbytte fuldstændig. smælderlarver uddør dog med årene når der ikke længere er græs i området.

 

Hvad kan  du selv gøre for at forbedre jorden ?

 • Tilsæt Organisk materiale: Her forstådet i bred forstand. Det behøver nemlige ikke være special produkter købt til formålet. Det er din fantasi der sætter grænserne hvor hvad du kan gøde med. Det kan være indholdet fra brugte vækstsække til tomater mv. fra drivhus, Jorden der skiftes ud af krukker og urtepotter,  græs afklip og naturligvis gerne kompost.
 • Levende muld: Levende muld er overflademuld der skrabes af jorden f.eks. i forbindelse med nybyggerig. Hvis du kan få fat på sådan en helt ny afskrabet overflademuld og blande i din have så er du en heldig kartoffel. Pas nu på det er den rigtige levend muld du får. Ellers er du lige vidt – eller dårligere stillet.
 • Regnorm: Du samler ganske enkelt de regnorm du lige finder og får øje på og sætter dem ud i din have. Regnorm syndes altid det er mest interessant at være der hvor der i forvejen er regnorm. Så hvis du samler nogle regnorme så kommer der hurtig flere til i din have. Regnorme løsner jorden og opsætter døde plantedele og biologisk materiale til uvurderlig god næring for din have. Fjerner du plantedele om efteråret fra dine bede dør regnormene af sult hen over vinteren – og din jord dør med dem. Så beskyt jorden ved at lade plantedele ligge i bedene hen over efterår og vinter. Og suppler gerne op med flere plantedele og biologisk materiale end der er i forvejen. Det beskytter jorden om vinteren og giver dine regnorme mad og næring.
 • Fjern ikke plantedele om efteråret: Planter og plantedele fungere hen over vinteren som beskyttelse af jordoverfladen. Desuden lever regnormene hen over vinteren af de visne plantedel der findes på overfladen. Fjerner du derfor plantedelene vil du  Vent derfor til fårået med at fjerne plantedele

 

Hvad kan vi som professionel firma til jordforbedring hjælpe dig med ?

Hvis du læser denne artikel er du enten interesseret have entusiast eller du er haveejer der søger løsning på et problem. Derfor kan du med fordel kontakte os i Dansk Haveservice & Anlægsgartner med hensyn til jordforbedring i din have.

 

 

 

 

 

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud