Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Beskæring af træer i Fredericia: Træfældning med Topcut – Historien om fugletræerne i Fredericia – Træfældningen med omfattende vejsikkerhed

af | jun 25, 2023 | Beskæring, Træfældning

Udtalelse fra kunden

“Topcut

Efter aftale har vi haft besøg af Karsten & Co – som skulle beskære og toppe af 4 store grantræer i vores have. Det var et professionelt team der udførte arbejdet med et meget tilfredsstillende resultat. Vi tilbragte nogle hyggelige timer sammen og ønsker all the best to “The Green Team.”

Hanne & Ole”

Førbillede: Træfældningen der lysnede i Erritsø i Fredericia

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Erritsø i Fredericia er præget af mange ældre haver med store smukke træer. Men som så mange andre steder bliver træerne efterhånden for omfattende til haven. Hvilket også blev tilfældet i denne have.

Vi fik træfældningen fordi kundens stolede på os. Og vores respekt for sikkerhed i forbindelse med træfældning.

Efterbillede: Haven er blevet lys og luftig – Det er dette fugletræ der kan ses fra vejen

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Et af havens mange træer er nu omdannet til dette smukke fugletræ. Det har givet lys og luft i haven – samt i hele lokalområdet. Det er kundens forhåbning at træet fremadrettet bliver hjem for mange fugle. Faktisk kom jeg forbi på vej hjem samme aften hvor vi havde udført arbejdet; her så jeg allerede to fugle lette fra træet. Så det er da godt begyndt 😊

Sikkerhed i forbindelse med træfældning er os magtpålæggende

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

I forbindelse med denne træfældning er der særlig stor fokus på sikkerhed. Kystvejen i Erritsø er stærkt befærdet i myldretiden. Så i samarbejde med Fredericia Kommune blev der fastlagt en tid i forbindelse med arbejdet. Så den væsentligste trafik undgikkes i forbindelse med opgaven.

Der var afsat særlige sikkerhedsfolk til opstilling af sikkerheden i forbindelse med opgaven. Og det var særlig vigtigt med sikkerhed da der også var en cykelsti ved siden af opstillingen af maskiner og teknikere til træfældning samt et busstop, der forsat skulle afvikles under arbejdet.

Også op af den mere rolige Blåhøj vej blev der oprettet stor sikkerhed i forbindelse med træfældningen

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Det var vigtigt for os at eksperterne i træfældning kunne arbejde i sikkerhed – også på den mere rolige villavej. Da tre mægtige graner skulle skæres til i en bestemt højde. Og derfra fungere som espaliér.

Arbejdet skulle derfor foregå med stor præcision hvilket krævede arbejdsro til træteknikerne. Det hjalp vejspærringerne os til at opnå.

Topkapperen arbejder intenst på at få stammen præcist i den af kunden ønskede højde

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Vi arbejder ud fra en arbejdstegning til træerne der er udarbejdet af kunden personligt. Træernes stubbe kommer forsat til at have stor betydning i haven. Og vi håber alle på at de fremover bliver hjemsted for mange fugle. Kunden har mange gode ideer der er udtrykt i tegningerne. Og som vi også drøfter med hende.

Det er spændende at se hvorledes arbejdet med træfældning og beskæring glider frem og arbejdstegningerne materialisere sig i virkeliggørelsen af det endelige projekt.

Inde i haven arbejdets der ihærdigt med de mange grene fra træerne der også fremover kommer til at gøre god gavn i haven

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

De mange grene fra træfældningen skæres op og sorteres efter hvilke formål de fremadrettet kommer til at udføre i haven. Naturligvis er der også en større mængde grene der ikke fremadrettet skal anvendes i haven. Disse grene bæres hen til et bestemt område der kan nås af lastbilen. Og bliver herfra bortskaffet af kranen.

Den overordnede plan for træerne falder på plads

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Efterhånden som den overordnede plan for træfældningen og beskæringen af tæerne i Erritsø i Fredericia falder på plads får kunden tid til at overveje de videre planer for haven. Den meget mere lys og luft i haven giver mange muligheder. Og det endelige mål om at få mange flere fugle ind i haven er inden for rækkevidde.

Kranen til træfældning i er en god hjælp – Her hjælpes med den sidste oprydning

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Kranen til træfældning har i dag været en god hjælp. Haven har en karakter således at det ville have været umuligt at opbevare det meget afsavede træ i selve haven. Derfor har kranen muliggjort løbede oprydning. På billedet ser vi kranen hjælpe til med den endelige oprydning og færdiggørelse i haven.

Så er der tid til kaffepausen

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Jeg syndes altid det er hyggeligt at sludre med kunden over en kop kaffe. Som her hvor der er mange forskellige specialister til stede. Kunden er meget tilfreds med vores arbejde. Og vi får drøftet mange forskellige faglige aspekter af det vi arbejder med. Alle mennesker med en have kan jo sagens deltage i den snak om træfældning. Da det jo er noget vi alle ved noget om.

Fuglene er snart tilbage på plads i træerne – Allerede om aftenen da jeg kommer forbi tager jeg dette billede hvor to fugle letter fra det kommende fugletræ i Erritsø ved Fredericia

Beskaering-traeer-Fredericia-Traefaeldning-Fredericia-fugletraeer

Det er skønt når vores arbejde gør nytte i naturen. Kunden har ønsket med sin indsats og vores arbejde at styrke rummet og lyset i lokalområdet. Og ikke mindst at medvirke til at styrke det lokale fugleliv.

Derfor blev jeg også glad da jeg hen under aften igen kom forbi adressen og kunne se at fugle allerede var begyndt at interessere sig for de nye træer.

Jeg nåede ikke at tage billedet af fuglene i træerne. Men jeg nåede at tage billedet fuglene lige efter de var lettede.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud