Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Beskæring af Ligusterhæk – Den grundlæggende artikel

af | jan 14, 2024 | Anlægsgartner, Beskæring, Beskæring af hæk, Hækkeklipning, Haveservice, Plantning af hæk

  • Hvornår beskæres ligusterhæk?

Liguster kan stort set klippes og beskæres hele året. Der findes forskelligartede husråd vedrørende klipning og beskæring af liguster. De fleste har dog vist mere baggrund i hvad den der klipper selv har lyst til end i plantens behov.

  • Beskæring af ligusterhæk om vinteren

Et argument for at beskære om vintrene er at det skulle tvinge planten til at skyde fra flere hvilende knopper og sætte flere nye skud fra jorden.

  • Hel eller delvis gennemførelse af beskæringen

Nogle fagfolk argumenterer også for at hele hækken ikke bør beskæres på en gang. Men at beskæringen bør fordeles over flere år. Sådan at der ventes f.eks. et par år mellem beskæring af hver side og top.

  • Beskæring i januar, februar og marts

Det meget tidlige forår i tiden før løvspring kan være et godt bud på hvornår ligusterhæk kan beskæres. Månederne januar, februar og marts. Men som sagt: liguster vil egentlig altid kunne beskæres. Så du kan mere set det som at der er fordele og ulemper ved alle de forskellige årstider i forbindelse med beskæringen af din hæk.

  • Kreativ klipning af ligusterhæk

Ligusterhæk giver også mulighed for en vis kreativitet. Du kan lade toppen af din hæk klippe i et fint mønstre. Eller andet.

  • Hvorfor bliver beskæring af liguster nødvendigt?

Hovedårsagen til at liguster ofte behøver en kraftig beskæring er at ejeren tager det lidt løseligt med den almindelige private hækkeklipper. Det er nemmeste er at tage de yderste stritter. Lægger denne undladelsessynd bare 2 til 5 cm. til hækken om året vil det over nogle år føre til en endog meget kraftig hæk der kræver professionelle maskiner for at blive sig selv igen.

  • Sådan forynger du din ligusterhæk

En kraftig beskæring virker også foryngende på hækken. Liguster tåler at blive skåret over få cm. over jorden. Mange vælger dog at skære planten 10-15 cm. fra jordoverfladen.

  • Forsøg at redde meget usle ligusterhække

Hvis hækken er meget slem, kan du midt i marts skære hækken ned til omkring 20 cm. over jorden.

  • Hvis rodnettet stadig er sundt, vil planterne komme sig.

Men liguster kan godt være lidt vanskelig med jorden. Og så kan det være nødvendigt med omplantning af hækken med jordudskiftning og omplantning med ny ligusterart. Det er en noget tungere operation. Og langt mere kostbar. Så du kan jo prøve om ikke den kraftige beskæring hjælper.

Husk: Pas en sådan kraftig beskåret hæk med den nødvendige vanding.

Se vores kraftig beskæring af denne vildtvoksende ligusterhæk – Se hvordan – Og du kan med fordel leje en professionel til det i din have

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Så er hjørnet på hækken klippe. Det er altid en god ting at det er i orden. Så er der fri udsyn for bilisterne og andre trafikanter.

Det er altid vigtigt at vi som professionelle er opmærksomme på trafiksikkerheden i det vi laver. Selv en almindelig hæk har mange krav for myndigheder og kommuner som det skal leve op til. Især i forbindelse med hjørner i trafikkryds skal der tages hensyn. Det skyldes naturligvis trafiksikkerheden. Der kan også være særlige klausuler til planterne.

Kraftig beskæring af ligusterhæk er ofte nødvendig. Heldigvis er ligguster net at beskære hvis man har det rette professionelle værktøj.

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Ved denne ligusterhæk er der masser af mulighed for at tage et tykt lag af. De lægger sig på fortovet. Derfor er det vigtigt at planlægge arbejdet således at der kan blive ryddet op samme dag. Ellers kan kommunen også finde på at komme og rydde op med sine folk. Og det skal vi jo gerne undgå.

Vores arbejde med beskæring af en kraftig ligusterhæk i Erritsø

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

I virkeligheden kunne man sagtens skilte som en advarsel til omgivelserne i forbindelse med hækklipningen. Skiltene tilhører nu ikke os. Men et asfalthold som arbejder længere nede af vejen. Men vi kan nu sagtens være der med vores arbejde. Da al vores afklip bliver inde på fortovet. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at have folk til at køre bort fortløbende.

Kraftig beskæring af ligusterhæk fører til en stor mængde hækaffald. Godt nok at der er sat et advarselsskilt op.

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Som vi ser, er det et godt tykt lag der er skåret af denne hæk. Laget fylder hele fortovet. Og alt fra hækken lader vi ligge til hele arbejdet med beskæringen er overstået. Derefter hjælpes vi med kunden om oprydningen. Det er meget forskelligt om vi rytter det hele op, om kunden selv rytter op eller om vi hjælpes med den del.

Asfaltarbejderne kikker også en ekstra gang over den store mængde hækafklip

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Vi ser at asfaltarbejderne nu har passeret os med deres maskiner. På grund af vejanlægget foran adressen må de alligevel vente med at asfaltere hvor vi arbejder med ligusterhækken. Men der er rigtig godt at de har opstillet skilte der leder trafikken uden om vores arbejde med hækken. Vi får en god snak med asfaltfolkene. Og de kikker naturligvis en ekstra gang på den voldsomme mængde afklip.

Denne fammilie valgte at få udført professionel beskæring af hækken

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Denne fine ligusterhæk i Erritsø er løbet fuldkomment fra familien. Der nu kontakter Dansk Haveservice & Anlægsgartner. Vi kunne straks se at der skulle et kraftigt stykke arbejde til.

Bemærk hvor stærk og sund planten er. Den vokser et godt sted. Det er den sunde og næringsrige østjyske muld der gør sin virkning.

Asfaltmaskinerne er næsten dækket af afklip fra kække. Vi må håbe at asfaltfolkene kan få øje på deres værktøj nu. Det går nok.

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Lad os håbe at vejarbejderne nu kan få fat på deres maskine der som nu er helt omgivet at hækafklip.

Hækafklippet lægger sig i et tykt lag på alle sider lags adressen. Hækken er også blevet klippet indvendigt. Så der er nok at se til. Asfaltfolkenes værktøjer er godt på vej til at være gemt under den voldsomme mængde hækafklip. Heldigvis nærmer tiden sig for oprydningen. Det er dejligt at se at vores arbejde gør en forskel.

Liguster-haek- Beskaering-Haekkeklipning-Kraftig-Professionel-

Vi har både beskåret siderne på hækken. Og beskåret toppen på hækken. Det ser faktisk godt ud at rafterne i plankeværket nu kommer til syne.

Sig endelig til hvis vi også skal komme hjem i din have og beskære din ligusterhæk 😊

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud