Bestil professionel stubfræsning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel stubfræsning. Vi fjerner uønskede træstubbe, og sørger for, at du kan genplante et nyt træ samme sted som det tidligere.

Ring straks og få et tilbud

Støttemur i Horsens – Anlægsgartner øger havens areal

af | feb 17, 2015 | Anlægsgartner

 

anlægsgartner-Støttemur i Horsens Anlægsgartner i Horsens - Støttemur øger havens areal Anlaegsgartner-Ny-Haek-Stoettemur-Lund-Horsens-Efteraer-2014-2

Støttemur i Horsens i Lund øger denne haves nytteareal i betydelig grad.

Denne støttemur i Horsens er udført som et topprofessionelt stykke håndværk. Der er lavet som det skal laves.

Denne fine støttemur i Horsens er på anfordring af kunden sat med hurtig varsel i IBF ds Holmegaardsten 14-21-14 gråmix med slået kant. Kunden har forestået indhentning af de nødvendige tilladelser fra kommunen. Og ved underskrifter fået lov af naboer. Det er naturligvis altid kunden der beslutter støttemurens design og materialer. I dette tilfælde var valg af sten og stil enkel i det en tilgrænsende have havde en støttemur i tilsvarende materialer. Og der straks var enighed mellem kunden og de dygtige håndværkere fra Dansk Haveservice & Anlægsgartner om at det også ville være pænt i denne have.

Anlægsgartner i Horsens - Støttemur øger havens areal Anlaegsgartner-Stoettemur-Lund-Horsens-Efteraer-2014-001

Der er mange fine detaljer i denne mur. Blandt andet de fine knæk hvor tre adresser mødes.

I den længde støttemuren bygges deler haven grænse med to genboer. Her er støttemuren fin tilpasset alle tre parters ønsker ved på fin vis at bygge støttmuren uden om den eksisterende hæk hos den ene genbo. Støttemuren fremstår nu som et fint samlet værk som alle parter er meget glade for.

Denne støttemur i Horsens øger havens areal

I denne fine villahave fjernes en træs skråning ved at bygge en god støttemur. Vi er nu ved at ilægge de 70 m3 muld der skal forvandle skråningen til en fin nyttig græsplæne. Det er ingen sag for vores gode maskine og dens dygtige chauffør. Men for kunden selv ville det have været benhårdt arbejde med skovl og trillebøre gennem flere måneder. Her blev det klareret på en dag.

Anlægsgartner i Horsens - Støttemur øger havens areal Anlaegsgartner-Ny-Haek-Graesplaene-Vejle-Soendermarken-Efteraer-2014-001

Det er om at være dygtig med gravemaskinen under sådan et arbejde med opbygningen af en støttemur.

Da kunden kom hjem efter arbejde var der ryddet fin op. Bemærk de solide kørreplader der beskytter den eksisterende græsplæne. Skulle der alligevel kommer mærker i den eksisterende græsplæne repareres disse naturligvis i forbindelse med at vi pakker sammen efter jobbet. De mindre planter der ses i forgrunden flyttede vi for maskinen og satte fint på plads igen. Under jorden er lagt et dræn der passer godt på støttemuren.
Hvor der som her pålægges et tykt muldlag kræves det er mulden efterfølgende får tid til at sætte sig. Derfor er det også et rigtigt godt efterårsarbejde. For så kan mulden hvile og sætte sig indtil foråret. Hvor vi kommer igen med vores fine maskiner til græsplæne og planer og sår græsplænen.

God bøgehæk for toppen af den fine støttemur

Anlægsgartner i Horsens - Støttemur øger havens areal Anlaegsgartner-Ny-Haek-Stoettemur-Lund-Horsens-Efteraer-2014-1

Den fine bøgehæk er kronen på værket.

Da kunden hørte de meget kundevenlige priser på Ny Hæk fra Dansk Haveservice & Anlægsgartner blev denne del af arbejdet forvandlet fra – gør det selv – til en fin lille entreprise for Dansk Haveservice & Anlægsgartner. Der er her valgt en stedsegrøn bøgehæk matchende havens eksisterende bøgehæk – som området har klausuler for. Den plantede hæk har optimale vækstbetingelser i de 70 m3 fuldgod finharbet muld der er lagt på den fjernede skråning i forbindelse med oprettelse af støttemur. Prisen på det samlede værk må antages langt at opvejes af den merværdi ejendommen herved opnår.

Håndværksmæssig kvalitet

Et arbejde som denne støttemur i Horsens er altid et spørgsmål om tillid mellem kunde og håndværker. I dette job er kun anvendt de bedste materialer til dræn, støttemur og muld. Det er den eneste måde vi vil arbejde på. Det betyder naturligvis også der er en nedre grænse for hvor langt vi kan gå ned i pris. Vi vil f.eks. ikke prismæssigt kunne konkurrere med en håndværker der anvender forskellige varianter af andensortering eller discountprodukter. Til gengæld vil vi altid kunne tilbyde en god kvalitet i det udførte arbejde. Alligevel er vores priser, set ud fra kundens synspunkt, altid i den rimelige ende af skalaen.
Bag støttemuren er fyldt op med 70 m3 fuldgod finharbet muld. Ovenfor støttemuren er plantet en hæk i stedsegrøn bøg 100-120 cm planter. Nu skal jorden sættes sig og hvile til forår. Her kommer Dansk Haveservice & Anlægsgartner igen med specialmaskiner til plantning af græs. Morderne maskiner til plantning af græs gør jorden endnu finer til græs end nogen haverejer selv kan med håndredskaber uanset hvor omhyggelig han end måtte være.

Bestil professionel træfældning

Hos Dansk Haveservice kan du få udført professionel træfældning.

Ring straks og få et tilbud